tévelygések - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

A gonoszok imája avagy a 109-es zsoltár

Közzétette Varsányi Ádám itt tévelygések · 21/6/2020 11:57:00
A gonoszok imája avagy a 109-es zsoltár

A minap olvastam a 109. zsoltárról egy érdekes tanulmányt és gondoltam utánajárok. Még mielőtt kifejteném a véleményem, nézzük meg a zsoltárt két részben, mivel pont két részre lehet osztani. A RÚF fordítást használnám.

Istenem, hozzád imádkozom, hallgass meg, ne maradj néma! Mert az istentelen gonoszok ellenem beszélnek, hazugsággal támadnak engem. Gyűlölködő szavakkal támadnak, ok nélkül vádolnak! Ellenségeim lettek, pedig szerettem őket és értük imádkoztam. Jóért rosszal fizettek, jóságomat gyűlölettel viszonozták. 1-5

Azt mondják rólam ellenségeim: „Állíts a fölébe bírónak egy gonoszt, még a védője is vádolja meg! Bírája ítélje bűnösnek, még imádsága is legyen hasztalan! Életét rövidítsd meg, és tisztségét más foglalja el! Gyermekei legyenek árvák és felesége jusson özvegységre! Vándor koldussá váljanak gyermekei, még házuk romjai közül is űzzék ki őket! Hitelezők hordják szét vagyonát, idegenek kapják meg minden tulajdonát! Ne akadjon senki, aki segít rajta, árváit senki meg ne szánja! Pusztuljanak ki utódai és a következő nemzedék a nevét is felejtse el! Emlékezzen az Örökkévaló őseinek bűneire és ne bocsássa meg anyjának vétkeit! Bűneik mindig legyenek az Örökkévaló előtt! Még emlékét is törölje el, mert nem akart senkin könyörülni; egyre csak üldözte a szegény nyomorultat, hogy megölje a megtört szívűeket! Szeretett másokat átkozni, ezért átkai szálljanak a saját fejére! Nem akart másokat megáldani, ezért maradjon tőle távol az áldás! Átokba öltözött, és úgy itta azt, mint a vizet. Hát járja át testét az átok, mint olaj a csontokat; borítsa be, mint köpenye; vegye körül, mint öve!” 6-19

Kik azok, akik azt kérik Istentől, hogy a célszemély élete rövidüljön meg, gyermekeit üldözzék és vagyonát hordják szét az idegenek? A válasz: Dávid gyűlölői, akik ebben az imában még hazudtak is róla. Számomra döbbenetes az a felismerés, hogy egy jotta, vessző, egy idézőjel hogyan meg tudja változtatni a dolgok értelmét. 

Amikor régebben olvastam ezt a zsoltárt és használtam ellenségeimre, azt hittem, hogy az istentelen gonoszok „imája” csak a hatodik versszakra érvényes és onnantól Dávid jól megátkozza az ellenségeit. Mivel sokan így látják, ezért érzik sokan jogosultnak magukat arra, hogy ilyen átkokat mondjanak arra, akivel konfliktusban vannak, hiszen a nagy felkent, az Istennek a választottja és barátja is ilyen imákkal súlytotta ellenségeit. Csakhogy a gyűlölködők imája a 19. versszakig tart. Ezeket nem Dávid imádkozza, hanem az őt rágalmazó „istentelen gonoszok”, ahogy Dávid állítja. Ami még döbbenet, hogy Németh Sándor a Hit Rádióban a gonoszok imáját imádkozta Bartus Lászlóra.

Nézzük meg azt is, hogy Dávid hogyan reagál ezekre a hazugságokkal és rágalmakkal átitatott átkozódásokra, mivel így lesz teljes képünk erről a zsoltárról:

De én azt mondom: Ez legyen jutalma ellenségeimnek, így bánjon az Örökkévaló azokkal, akik vádolnak engem, és életemre törnek! Te, Örökkévaló Istenem, bánj velem úgy, hogy nevednek dicsőséget szerezz, szabadíts meg, mert hűséges szereteted olyan jó! Mint nyomorult koldus olyan vagyok, szívem is összetört. Mint a megnyúlt árnyék este úgy járok-kelek, s úgy tűnök el. Mint a sáskát elsöprik, úgy engem is. Térdeim remegnek a szomjúságtól, testem is egyre soványabb. Kigúnyolnak, akik csak látnak; fejüket csóválják, ha rám néznek. Segíts meg, Örökkévaló Istenem, szabadíts meg hűséges szereteteddel! Hadd lássa mindenki, hogy te mentettél meg; hadd tudják meg, hogy hatalmad segített! Ha ők átkoznak engem, fordítsad azt áldásra, Örökkévaló! Ha ellenem támadnak, alázd meg őket; én pedig a te szolgád, hadd örüljek! Ellenségeimet borítsa szégyen és gyalázat legyen az ő köpenyük! Hangosan dicsérem az Örökkévalót, hálát adok neki a sokaság előtt, mert az Örökkévaló a szegény mellé áll, és igazságot szolgáltat neki. 20-31

Ahogy én látom, Dávid a rágalmazók „önvédelmi zsoltárától” kissé lábtörlő állapotba került. Akármilyen nagy ember is volt, mégsem a felkenetésre vagy arra apellál, hogy ő mekkora szolgája Istennek, hanem csakis az Örökkévaló hűséges szeretete az, ami megszabadítja gyülölőitől, és felemeli egy jobb állapotba. Ez számomra példaértékű; ugyanerre apellálok én is és ez lesz az én „önvédelmi” imám is.Pénz

Közzétette goseer itt tévelygések · 1/3/2018 19:54:00
Tags: SzamáriaiSzentSimon
Ingyen kapjátok, pénzért adjátok!
(Szamáriai Szent Simon) Jézus testben jelent meg

Közzétette Biblia itt tévelygések · 11/2/2018 20:17:00
Tags: Antikrisztus
 Erről ismerhetitek meg az Isten Szellemét: Istenből való minden szellem, aki vallást tesz a Krisztus Jézus mellett, aki húsban jött el (aki vallást tesz a Krisztus Jézusról, hogy húsban jött el) , de egy szellem sem Istentől való, aki Jézus mellett nem tesz vallást. Nos, éppen ez az antikrisztusi szellem, akiről azt hallottátok, hogy eljő, s már a világban is van. 1 János 4:2

Mert sok tévelyítő ment szét a világba, kik nem vallják a Krisztus Jézust, aki húsban jött el. Ez a tévelyítő, és az antikrisztus.
2 János 1:7abszolút igazság

Közzétette Balogh István itt tévelygések · 24/1/2018 13:26:00
   Alapvetés:
"Én márt tudom!, Nálam az abszolút igazság, mert megkérdőjelezhetetlen forrásból tudom! Ha ettől eltérő véleménnyel találkozom, az csak hamis lehet, amely provokálni, kizökkenteni akar!"
  Megoldás:
"Fej lehajt, fül bedug, a felkentek tudják! Mi az hogy?! Csak ők tudják!!"
   Kommunikáció:
"Ha nekik ellent mondasz, bizony Istennek mondasz ellen!; Tudatlan vagy, tisztelned kell őket!; Kizárod magad az áldások alól, hiszen: Áron szakálláról is lefelé folyt a kenet!; Őket rendelte az Úr...! (igehelyek); Alárendeltség kell, mert (ezerszer hallott, tanult esettanulmányok, történetek Kóréh, Dátám, Abirám, Mirjám, Áron... mind Mózes ellen)"
NINCS KEDVEM FOLYTATNI!
   Fanyalgó, nagyképű, öntelt, önigazult, lenéző, talpnyaló szervilis szófacsaró mind. Menekül az egyszerű "kívülálló", aki közel kerül, vagy azonnal, vagy idővel! Ha pedig marad, csak idő kérdése, hogy mikor lesz fanyalgó


..olyan emberekkel, akit a magukat "szolgálati ajándékoknak" nevező emberek "tanítottak", vitatkozni olyan, mint verébbel sakkozni. Felborítja a bábukat, összeszarja a sakktáblát, a végén meg örömmel ugrándozik, hogy ő nyert..
Befolyás

Közzétette goseer itt tévelygések · 20/1/2018 15:06:00
Tags: KORRUPT
   Jézus kompromisszum mentes életvitele nem tette lehetővé, se Izrael gyülekezetének vezetőivel, se Pilátussal, a világi hatalom megtestesítőjével való egyezkedést élete megmentésére. A rókának titulált Heródes királyhoz csak egy szót se volt hajlandó szólni. Egyedül apjával beszélte meg a lehetőségeket szorongatott helyzetében:  
"arcára borulva imádkozott és ezt mondta: „Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár!”   
 
Hatalomért, befolyásért, túlélésért mostanság is sokan dörgölőznek egyházi, világi vezetőkhöz, kölcsönösen hízelegve egymásnak kompromitálódnak.

„Neked adom ezt az egész birodalmat s a királyságok dicsőségét, mert nekem adták azt, és én annak adom, akinek akarom,... Lukács 4:6)  
 
A világ szereti, és megvédi az övéit, elismerést, tisztességet, befolyást ad és enged az övéinek, de üldözni fogja az istenfélőket a korrupt gyülekezet  tagjain keresztül, és a világ ennek fejében nagylelkűen szabad utat ígér az elismert egyháznak a Mennybe.  :)  :) :) Hatalomvágy

Közzétette Diriczi Tibor itt tévelygések · 3/1/2018 16:39:00
Tags: VALLÁS
   "Míg az anyagi világ táptalaja egy vallásos rendszernek, addig a hatalomvágy alappillére annak. E nélkül nem volna képes működni, hiszen ha nem volnának olyan vezetők, akik hatalmi pozíciójuknál fogva biztos mankókat tudnának adni az emberek hóna alá, akkor keresniük kéne az igazit. Ugyanis aki újjászületett és valóban szolgai formát tud felvenni, az Jézus Krisztusra mutat, míg azok, akiknek tetszik a hatalom gyakorlása, azok jellegüknél fogva csak saját magukra és általuk kiépített dogmáikra tudják a figyelmet irányítani." (Diriczi Tibor) Gonosz munkások

Közzétette Dr Kovács György itt tévelygések · 23/12/2017 07:41:00
Tags: GONOSZMUNKÁSOK
 
Mit jelent őrizkedni, meg óvakodni? Βλέπετε =nézzétek, βλέπω = lát,föl figyel,óvakodik valamitől Fil. 3,2. "Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől: A gonosz munkások: akik rossz indítékból ténykednek Isten országában. Akár evangélizálnak, akár más területen végeznek lelki munkát, önzés, versengés, irigység vezérli őket, és ezért munkájukkal zavart okoznak. A legtöbb tévtanítás így indul, a legtöbb szakadás mögött ilyen lelkületű emberek munkája búvik meg. Pszichológiai és anyagi érdekek: népszerűség, hatalom, elismertség utáni vágy, pénzsóvárgás, saját jövőjének bebiztosítása, felemelkedés, vagyonosodás - ezek az indítékok alakítják ki a gonosz munkást. Ugyanakkor az ellenség tevőlegesen belép: ahol ilyen vezérindítékok dolgoznak, ott az érdekek biztosítása kedvéért már megjelenik a hazugság, a hatalmaskodás, a személyválogatás és az ellenség ezeket erősíti fel, olyannyira, hogy a végén egy-egy ilyen vezető már nem is hasonlít régebbi önmagához. Tanítása is megváltozik, s szakadásokat okozó munkájáról nyilvánvaló lesz, hogy milyen forrásból származik. Ameddig azonban idáig eljut, nem rövid idő. Előtte inteni, bíztatni kell a jóra, tanítani, oltalmazni. Utóbb már nem lehet segíteni. Ameddig nem késő, kell az intés munkáját ellátni, s akkor nem lesz nagy baj, talán."
(Dr. Kováts György)A ne kívánd büntetése

Közzétette Paul Washer itt tévelygések · 18/12/2017 07:04:00
Tags: hamistanok
   A hamis tanítók Isten ítélete azok számára, akik nem akarják Istent, de a vallás nevében azt tervezik, hogy mindent megszereznek, amit a testies szívük kíván. Ezért emeltetett fel egy olyan, mint Joel Osteen. Azok az emberek, akik rá hallgatnak, nem az ő áldozatai, hanem ő Isten ítélete azokra az emberekre, mivel ugyanazt akarják, amit ő, és az nem Isten...

Paul WasherJézust ki kente fel szolgálatra?

Közzétette Biblia itt tévelygések · 14/12/2017 21:01:00
Tags: F(elkent)Sz(olgálati)A(jándék)
Jézust ki kente fel szolgálatra?

"Ti ismeritek azt az igét, mely Galileától el-kezdve egész Júdeát általjárta azután a bemerítés után, amelyet János hirdetett,  tudtok a Názáretből való Jézusról, hogy hogyan kente fel őt Isten Szent Szellemmel és hatalommal, őt, aki jót cselekedve széjjeljárt és meggyógyította mindazokat, akiket a vádló a maga hatalma alá kényszerített, az Isten volt ugyanis vele."Karácsonyi gyász

Közzétette Keith Green itt tévelygések · 10/12/2017 14:36:00
Tags: Karácsony
KEITH GREEN - Karácsonyi gyász

   Sohasem fogom elfelejteni a karácsony hihetetlen örömét és várakozás teli hangulatát. Házunkat fenyőillat járta át. A flitterek és a díszek színes fényárban úsztak. Barátok és rokonok jöttek látogatóba… mind jókedvűen mosolyogva… és valamennyien ajándékkal! Az évszak tele volt élettel, melegséggel és ajándékozással. Gyerekkorom legszebb emlékei ezek. A levegő odakinn friss volt és hideg. Benn pedig süteményillat áradt. Ha valaki arra kért volna, hogy fogalmazzon meg, akkor ez a Karácsony lett volna. Emlékszem, hogy egyszer elmentünk a városnak abba a részébe, ahol egy egész utca csillogott büszkén a karácsonyi díszekben. A környéken lakók több ezer dollárt költöttek arra, hogy kivilágítsák az udvarokon elhelyezett jeleneteket, amelyek havat, Mikulást, rénszarvasokat és jászolt ábrázoltak. sokat töprengtem azon, hogy érdeklődjem is utána… Voltak az iskolában karácsonyi színdarabok, amelyek arról szóltak, hogy Jézus születésének van valamiféle köze a karácsonyhoz, de fiatal gondolkodásomban ez sohasem volt igazán fontos. Csak annyit kívántam, hogy bárcsak egész évben karácsony lehetne, de Jézusnak ehhez semmi köze nem volt. Amikor 21 éves lettem találkoztam Jézussal, és azóta egész évben karácsony van… és mindenhez egyedül Jézusnak van köze!

A karácsony eredete

   Kr.u. 3. Században történt egy csodálatos dolog: a római császár, Konstantin, megtért. Ekkor már közel 300 éve imádkoztak a keresztények császáruk üdvözségéért. Senki sem hitt abban, hogy ez valaha is igaz lehet. Ezután azonban megszületett a királyi rendelet: a kereszténységet államvallássá kell tenni. Mindenkit arra kényszerítettek, hogy elfogadja Jézus Krisztust, mint Urát és egyetlen Istenét. Ezzel szembeszegülni kockázatosnak tűnt, így tehát-abban a hitben, hogy politikailag és társadalmilag is ez a legbiztonságosabb-a birodalomban szinte mindenki „hitet tett” az új vallás mellett. Ez természetesen nagy örömmel töltötte el Konstantint. Egy idő után azonban felszínre került egy probléma: Mit tegyenek a többi isteneikkel? Mi legyen a nagy ünnepekkel, különösen, a téli napforduló és tavaszi napéj-egyenlőség megünneplésével. Konstantin megtérése előtt az egész birodalomnak kötelező volt megtartani ezeket az ünnepeket az istenek és istennők tiszteletére. Mit tegyek most? Konstantin jól tudta, hogy az emberek bár külsőleg keresztények vallották magukat – arra semmiképpen sem készek, hogy feladják kedvelt ünnepeiket. Konstantin tehát egy „megtéretlen megtérőkkel” teli királyságot tartott kézében. Ahogy a nép nyugtalansága és elégedetlensége növekedett, a császár tudta, hogy valamit tennie kell, ezért kétségbeesésében elrendelte a két legfőbb ősi időpontjával. December 25-ére (évszázadokig a Szaturnália, az-az a Nap születésnapjaként ünnepelték) rendelte el Krisztus születésének megünneplését.
(Bár a történészek azt állítják, hogy Jézus valamikor október táján születhetett.) Ezen a napon különleges misét vagy vallásos szertartást rendeztek Jézus születésének tiszteletére. A tavaszi napéj-egyenlőség ősi ünnepét Jézus feltámadásának ünnepévé nyilvánította.(Az ünnep ősi jelentősége az volt, hogy termékenység istennőjét imádták - innen származik a „húsvéti nyuszi is”). A zúgolódó tömeg lecsillapodott, amikor látta, hogy újra megünnepelheti régi ünnepeit. Igaz, hogy most valahogy másként nevezték őket és valamilyen vallási ceremónián” is részt kellett venniük, de a lényeg az volt, hogy a dolgok megint visszatértek eredeti „kerékvágásukba”, és szokásos ünnepeiket újra folytathatták.

Szent Miklós

   Miklós (Micholas) története (akik később a Római Egyház szentté avatott) elég homályos és elnagyolt. Egy dolog azonban világosan kitűnik karakteréből: szerette a szegényeket és szükségben szenvedőket, és minden karácsonykor ajándékokat adott az özvegyeknek és árváknak. Mindenki szerette őt, különösen a gyereket. Így kezdődött el az ajándékozás hagyománya és gyakorlata. A népi fantázia Mikulásnak nevezte el, és az évszázadok során ő vált a világi karácsony központi alakjává. (Inkább csak amerikai és nyugat-európai kultúrában, ahol a fenyőfát és az ajándékokat a Mikulástól kapják a gyerekek, és nem a „Jézuskától” vagy angyaltól- a ford.) Egy olyan karácsony központi figurájává vált, amelyben az emberek személyenként átlagosan több mint 150 dollárt költenek el ajándékokra, csak az Egyesült Államokban!

A karácsony valódi jelentése

   Sok mindent hallottam már –különösen keresztényektől – a karácsony igazi jelentőségéről. Órákat, sőt napokat töltenek az üzletekben, azt, próbálva kitalálni. Hogy mit is vegyenek barátaiknak és rokonaiknak. Akiknek már amúgy is mindenük megvan… Ülnek a karácsonyfa körül és idegesen figyelik, amíg valaki kibontja az ajándékot, amit adtak neki és próbál meglepettnek játszani, látszani és elragadtatva felkiáltani, a szülők megtanítják gyermekeiknek azt, amit ártalmatlan gyerekmesének hívnak – a Télapó történetét és azt, hogy: „jó legyél, mert akkor sok ajándékot fog hozni neked.” Eközben pedig a világ tele van éhező, nélkülöző emberekkel, akik csöndben és láthatatlanul néznek be szobád ablakán egy darabka ennivalóért és ruháért könyörögve, amely talán megmenthetné őket a halálra fagyástól, választ várva nyomorúságukra, szenvedésükre és megaláztatásaikra. Amikor számba vesszük, hogy mennyi pénzt is költünk arra az ünnepre, amelynek legnagyobb üzenete az, hogy az Atya nekünk adta egyetlen Fiát, hogy eljöjjön, köztünk éljen és meghaljon értünk, akkor kiáltanunk kell a keresztyén emberek igazságtalansága ellen, hogy legyen, hogy odaszánjuk magunkat az Evangélium hirdetésének munkájára, szabadulást hirdetve a foglyoknak! Kenyeret adva nekik, és rámutatva az Élet kenyerére, aki betölti éhező lelkünket.

Néhány ajánlott alternatíva

   Idei karácsonyi ünneplésed részeként ajánljuk, hogy vidd el gyermekeidet egy szegénynegyedbe, egy kórházba, egy óvodába vagy egy öregek otthonába. Tanítsd meg őket, hogy mit jelent adni, Tanítsd meg nekik, hogy bolondság olyan dolgokra pénzt költeni, amelyekre nincs szükség. Engedd, hogy örömet áraszthassanak azok között, akik szenvednek! Hagyd, hogy mosolyt fakasszanak egy idős néni arcán, akiről saját gyerekei megfeledkeztek és otthagyták egy kórházban. Hagyd, hogy kiürítve perselyeiket-pénzt küldjenek a misszióba és a szegényeknek. Legyen végre adakozás! Legyen áldozat! Adjuk ami Úr Jézusunknak az egész világot az Ő születésnapján! A világ ás az Úr a válaszunkra vár…Előzmények
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz