LOGOS - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

LOGOS

Témák
RÉMA és/vagy LOGOSZ
(Avagy jelent-e kijelentett igét a réma ?)

 És ha valaki hallja az én beszédeimet (rhéma) és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.  A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet (rhéma), van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd (logos), a melyet szólottam (laleo), az kárhoztatja azt az utolsó napon.   Mert én nem magamtól szóltam (laleo); hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak (epo) és mit beszéljek (laleo).  És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek(laleo), úgy beszélem (ereo), a mint az Atya mondotta (laleo) vala nékem.  (Ján 12:47-50) 

A válasz - NEM , de a mese szép, és akinek viszket a füle, az megtalálta azt a tanítót, akik az ízlésének megfelelően beszél.

Ugyenerről, de mások tollából 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz