elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

A gonoszok imája avagy a 109-es zsoltár

mondom
Közzététel szerző: Varsányi Ádám itt tévelygések · 21 Június 2020
A gonoszok imája avagy a 109-es zsoltár

A minap olvastam a 109. zsoltárról egy érdekes tanulmányt és gondoltam utánajárok. Még mielőtt kifejteném a véleményem, nézzük meg a zsoltárt két részben, mivel pont két részre lehet osztani. A RÚF fordítást használnám.

Istenem, hozzád imádkozom, hallgass meg, ne maradj néma! Mert az istentelen gonoszok ellenem beszélnek, hazugsággal támadnak engem. Gyűlölködő szavakkal támadnak, ok nélkül vádolnak! Ellenségeim lettek, pedig szerettem őket és értük imádkoztam. Jóért rosszal fizettek, jóságomat gyűlölettel viszonozták. 1-5

Azt mondják rólam ellenségeim: „Állíts a fölébe bírónak egy gonoszt, még a védője is vádolja meg! Bírája ítélje bűnösnek, még imádsága is legyen hasztalan! Életét rövidítsd meg, és tisztségét más foglalja el! Gyermekei legyenek árvák és felesége jusson özvegységre! Vándor koldussá váljanak gyermekei, még házuk romjai közül is űzzék ki őket! Hitelezők hordják szét vagyonát, idegenek kapják meg minden tulajdonát! Ne akadjon senki, aki segít rajta, árváit senki meg ne szánja! Pusztuljanak ki utódai és a következő nemzedék a nevét is felejtse el! Emlékezzen az Örökkévaló őseinek bűneire és ne bocsássa meg anyjának vétkeit! Bűneik mindig legyenek az Örökkévaló előtt! Még emlékét is törölje el, mert nem akart senkin könyörülni; egyre csak üldözte a szegény nyomorultat, hogy megölje a megtört szívűeket! Szeretett másokat átkozni, ezért átkai szálljanak a saját fejére! Nem akart másokat megáldani, ezért maradjon tőle távol az áldás! Átokba öltözött, és úgy itta azt, mint a vizet. Hát járja át testét az átok, mint olaj a csontokat; borítsa be, mint köpenye; vegye körül, mint öve!” 6-19

Kik azok, akik azt kérik Istentől, hogy a célszemély élete rövidüljön meg, gyermekeit üldözzék és vagyonát hordják szét az idegenek? A válasz: Dávid gyűlölői, akik ebben az imában még hazudtak is róla. Számomra döbbenetes az a felismerés, hogy egy jotta, vessző, egy idézőjel hogyan meg tudja változtatni a dolgok értelmét. 

Amikor régebben olvastam ezt a zsoltárt és használtam ellenségeimre, azt hittem, hogy az istentelen gonoszok „imája” csak a hatodik versszakra érvényes és onnantól Dávid jól megátkozza az ellenségeit. Mivel sokan így látják, ezért érzik sokan jogosultnak magukat arra, hogy ilyen átkokat mondjanak arra, akivel konfliktusban vannak, hiszen a nagy felkent, az Istennek a választottja és barátja is ilyen imákkal súlytotta ellenségeit. Csakhogy a gyűlölködők imája a 19. versszakig tart. Ezeket nem Dávid imádkozza, hanem az őt rágalmazó „istentelen gonoszok”, ahogy Dávid állítja. Ami még döbbenet, hogy Németh Sándor a Hit Rádióban a gonoszok imáját imádkozta Bartus Lászlóra.

Nézzük meg azt is, hogy Dávid hogyan reagál ezekre a hazugságokkal és rágalmakkal átitatott átkozódásokra, mivel így lesz teljes képünk erről a zsoltárról:

De én azt mondom: Ez legyen jutalma ellenségeimnek, így bánjon az Örökkévaló azokkal, akik vádolnak engem, és életemre törnek! Te, Örökkévaló Istenem, bánj velem úgy, hogy nevednek dicsőséget szerezz, szabadíts meg, mert hűséges szereteted olyan jó! Mint nyomorult koldus olyan vagyok, szívem is összetört. Mint a megnyúlt árnyék este úgy járok-kelek, s úgy tűnök el. Mint a sáskát elsöprik, úgy engem is. Térdeim remegnek a szomjúságtól, testem is egyre soványabb. Kigúnyolnak, akik csak látnak; fejüket csóválják, ha rám néznek. Segíts meg, Örökkévaló Istenem, szabadíts meg hűséges szereteteddel! Hadd lássa mindenki, hogy te mentettél meg; hadd tudják meg, hogy hatalmad segített! Ha ők átkoznak engem, fordítsad azt áldásra, Örökkévaló! Ha ellenem támadnak, alázd meg őket; én pedig a te szolgád, hadd örüljek! Ellenségeimet borítsa szégyen és gyalázat legyen az ő köpenyük! Hangosan dicsérem az Örökkévalót, hálát adok neki a sokaság előtt, mert az Örökkévaló a szegény mellé áll, és igazságot szolgáltat neki. 20-31

Ahogy én látom, Dávid a rágalmazók „önvédelmi zsoltárától” kissé lábtörlő állapotba került. Akármilyen nagy ember is volt, mégsem a felkenetésre vagy arra apellál, hogy ő mekkora szolgája Istennek, hanem csakis az Örökkévaló hűséges szeretete az, ami megszabadítja gyülölőitől, és felemeli egy jobb állapotba. Ez számomra példaértékű; ugyanerre apellálok én is és ez lesz az én „önvédelmi” imám is.There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Vissza a tartalomhoz