elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Befolyás

mondom
Közzététel szerző: goseer itt tévelygések · 20 Január 2018
Tags: KORRUPT
   Jézus kompromisszum mentes életvitele nem tette lehetővé, se Izrael gyülekezetének vezetőivel, se Pilátussal, a világi hatalom megtestesítőjével való egyezkedést élete megmentésére. A rókának titulált Heródes királyhoz csak egy szót se volt hajlandó szólni. Egyedül apjával beszélte meg a lehetőségeket szorongatott helyzetében:  
"arcára borulva imádkozott és ezt mondta: „Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár!”   
 
Hatalomért, befolyásért, túlélésért mostanság is sokan dörgölőznek egyházi, világi vezetőkhöz, kölcsönösen hízelegve egymásnak kompromitálódnak.

„Neked adom ezt az egész birodalmat s a királyságok dicsőségét, mert nekem adták azt, és én annak adom, akinek akarom,... Lukács 4:6)  
 
A világ szereti, és megvédi az övéit, elismerést, tisztességet, befolyást ad és enged az övéinek, de üldözni fogja az istenfélőket a korrupt gyülekezet  tagjain keresztül, és a világ ennek fejében nagylelkűen szabad utat ígér az elismert egyháznak a Mennybe.  :)  :) :) There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Vissza a tartalomhoz