Az ajándék útat készít magának - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Az ajándék útat készít magának

Témák
Az ajándék utat készít magának?

   Az igazi hit utat talál,vagy pedig utat készít magának. C.H.Spurgeon. 

Az embernek ajándéka (mattan) szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi õt ( 
Példabeszédek 18:16 )
Ajándékot (shachad) el ne végy: mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az igazak ügyét. (
2Mózes 23:8 )
Akkor azt mondjad: Szolgádé Jákóbé; ajándék (mincha) az, a melyet küld az én uramnak Ézsaúnak, és ímé õ maga is jön utánunk. ( 
1Mózes 32:18  )
Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék (do'ron) az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az õ atyját vagy anyját. ( 
Máté 15:5  )
De a kegyelmi ajándék (char'isma) nem úgy van, mint a bûneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelembõl való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.  
(Róma 5:16)
Nem hatott úgy az ingyen ajándék, mint hatott a vétek azon az egyen át, aki vétkezett. Egyik oldalon az ítélet egy elesés alapján vált kárhoztató ítéletté, a másik oldalon a kegyelemajándék lett sok elesésből megigazulás útjává. (Csia)

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék (dorema) felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.( Jakab 1:17 )

Tévelygés azt állítani, hogy az ajándék (karizma) utat készít magának. Se a fenti idézet sem egyetlen egy bibliából vett sor sem utal, arra, hogy egy tehetséges, (karizmatikus) személyt feltétlenül fel kellene ismernie, értékelnie a környezetének. Ez nagyban függ a környezet érettségén, lehetőségein is. Mint a felsorolt példákból kitűnik az ajándékként fordított szavak egészen más jelentés tartalommal bírnak, egymással nem felcserélhetőek. 

Így esett meg, hogy a Spurgeon idézetet Salamon szavaival ötvözők, új szólást honosítottak meg anélkül, hogy valaha is utána jártak volna annak eredetének, sőt mára úgy idézgetik, mint a Szent Írás egy sorát
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz