tévelygések - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Ábrahám áldása?

Közzétette goseer itt tévelygések · 29/11/2017 18:53:00
Tags: 555talentum
    és miután kedves sátántól átvette a kiérdemelt Ábrahám áldásának keresztelt evilág kincsét és dicsőségét, felment a hegyre, akár egy Remete és épített egy kacsalábon forgó objektumot 555 talentum értékbenselfish

Közzétette Derek Prince itt tévelygések · 26/11/2017 20:34:00
Tags: önző
   Az európai kultúra és társadalmak, Angliát is beleértve, e három szeretettel jellemezhetők: önszeretet, a pénz szeretete és a gyönyör szeretete.
 (Derek Prince)
Tizedről - Raj Tamás

Közzétette Raj Tamás itt tévelygések · 20/11/2017 18:39:00
Tags: Tizedamózesitörvényekfényében
   A tized adása (mint egyfajta adórendszer) Mózes intézkedése volt, az Örökkévaló parancsára.
Azért volt erre szükség, mert Lévi törzse (a papi törzs) nem kapott földbirtokot a honfoglalás után, viszont ők látták el az összes közszolgálatot és a Szentély körüli teendőket is.
   Korábban is létezett ugyan tized (gondoljunk Ábrahám tizedére Malkicedek részére), ám ez csupán önkéntes és egyszeri felajánlás lehetett a tisztelet jeléül.
   A tizedadás tehát az ókori Izrael adórendszere volt, s a Szentély pusztulása (i.sz. 70) óta (mivel a leviták sem látják el régi feladatukat) a zsidók sem gyakorolják. Viszont kétségtelen, hogy ebből a bibliai előírásból vették át és alkalmazták a középkori keresztény papi tized és a földesúri dézsma gyakorlatát. Sőt, egyes vallási irányzatok ma is kötelezőnek vallják azt.
Raj Tamás Főrabbi

Forrás. Zsido. Hufelhatalmazása pápától

Közzétette Johann Tetzel itt tévelygések · 31/10/2017 20:39:00
   "Ha Isten anyját ejtetted volna teherbe, nekem olyan felhatalmazásom van a pápától, hogy még ezt is megbocsáthatom nekem, feltéve, hogy annyit teszel bele a pénzes ládába, amennyit dukál"

Johann Tetzel (1465 – 11 August 1519)Magyarország Mózese?

Közzétette goseer itt tévelygések · 18/6/2017 13:08:00
Tags: MÓZES
   Mózes így beszél Jézusról:
 Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! (5Mózes18:15)

Ugyanerre a részre hivatkozik Péter és János:
"Hiszen már Mózes mondta, hogy az Úr, az Isten, Prófétát fog támasztani testvéreitek közül, olyant, mint engem. Rá fogtok hallgatni mindabban, amit szólni fog hozzátok, de minden lelket, aki nem hallgat arra a prófétára, a nép közül mindenestül ki fognak irtani. (Apcsel 3:23)

Erről a Mózesről maga Isten így tesz bizonyságot:
"Szemtõl szembe szólok õ vele, és nyilvánvaló látásban; nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen? " (4 Mózes 12:8)

És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki ISTEN gyanánt. (2Mó 4:16)

Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd,ISTENÉVÉ teszlek téged a Faraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen. (2Mózes 7:1 )

Ez a Mózes jelent meg Illéssel együtt és szólt Jézusnak a megdicsőülés hegyén.Jézabel szelleme

Közzétette goseer itt tévelygések · 27/4/2017 21:29:00
Tags: JÉZABEL
   "A Jezabel szó jelentésével kapcsolatban a BDB Teológiai Szótár a "nem imádott", vagy "nem férjezett" kifejezéseket javasolja, míg a Jones Ószövetségi Nevek Helyes Jelentése szótár szerint "együttélés nélküli" A NOBSE Bibliai Nevek Jegyzéke kerüli a név feltételezett negatív jelentését és "nem házas"-ként fordítja, hozzátéve a "szűzies" értelmezést is.

  "For a meaning of the name Jezebel, BDB Theological Dictionary suggests Un-Exalted or Un-Husbanded, and Jones' Dictionary of Old Testament Proper Names has Without Cohabitation. NOBSE Study Bible Name List avoids the presumed negative charge of the name, reads Unmarried and adds the rather liberal Chaste." 

http://www.abarim-publications.com/Meaning/Jezebel.html#.WP22jvyUeUlTények

Közzétette Aldous Huxley itt tévelygések · 2/4/2017 14:45:00
Tags: valóság
A tények nem szűnnek meg attól, hogy figyelmen kívül hagyják őket.
(
Aldous Huxley)Törvénytanítók akarnak lenni

Közzétette Biblia itt tévelygések · 23/3/2017 14:07:00
Tags: Fecseg
   Törvénytanítók akarnak lenni, noha sem azt nem értik, amit fecsegnek, sem azt, amiért bizonykodnak. (1Tim1:7)visszaélés szellemi tekintéllyel

Közzétette Michael L. Brown itt tévelygések · 21/3/2017 10:41:00
Tags: visszaélés
   ..gyülekezetekben, szerte a világon utat hagynak a véres, megbántott és sérült hívők számára - ez az eredménye a visszaélésszerű szellemi tekintélynek... (Michael L. Brown)

What verse in the Bible states that it is wrong to raise fair and honest questions, with a meek and gracious spirit, to Christian leaders? How can this possibly be called rebellion? Yet it is, in churches across the land, leaving a path of bloodied, battered and bruised believers— the result of abusive spiritual authority.Gyávák erkölcse

Közzétette Egri István itt tévelygések · 10/3/2017 18:53:00
Tags: gyáva
   Az a gyávák erkölcse, hogy kussolnak és a bűn napvilágra hozatalát Istenre bízzák.
(Egri István)Frissebb posztok | Előzmények
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz