Az ajándék utat készít magának? - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Az ajándék utat készít magának?

Közzétette goseer itt tévelygések · 8/10/2014 17:00:00

Az igazi hit utat talál,vagy pedig utat készít magának. C.H.Spurgeon.

Pél 18:16  Az embernek ajándéka (mattan) szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi õt
2Mó 23:8  Ajándékot (shachad) el ne végy: mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az igazak ügyét. 
1Mó 32:18  Akkor azt mondjad: Szolgádé Jákóbé; ajándék (mincha) az, a melyet küld az én uramnak Ézsaúnak, és ímé õ maga is jön utánunk. 
Mát 15:5  Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék (do'ron) az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az õ atyját vagy anyját. 
Róm_5:15  De a kegyelmi ajándék (char'isma) nem úgy van, mint a bûneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelembõl való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. 
Jak_1:17  Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék (dorema) felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Tévelygés azt állítani, hogy az ajándék (karizma) utat készít magának.
Se a fenti idézet se az Ige nem utal, arra, hogy egy tehetséges, (karizmatikus) személyt feltétlenül fel kellene ismernie, értékelnie a környezetének. Ez nagyban függ a környezet érettségén, lehetőségein is.
Mint a felsorolt Igékből kitűnik az ajándékként fordított szavak egészen más jelentés tartalommal bírnak, egymással nem felcserélhetőek.

Így esett meg, hogy a Spurgeon idézetet Salamon szavaival ötvözők, új szólást honosítottak meg anélkül, hogy valaha is utána jártak volna annak eredetének, sőt mára úgy idézgetik, mint a Szent Írás egy sorát
Nincs hozzászólás

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz