Teremtés! - mondom

Tartalomhoz ugrás

Teremtés!

Mások gondolatai
A Szent Írás első sora így hangzik: Kezdetben teremté Isten az eget és a földet (1Mó 1:1)
Ezen állításokat próbálja az emberiség egy része a tudomány álcája mögül cáfolni az elmúlt 150 évben. Mások pedig a tudomány használják arra, hogy lerántsák a képmutatás, hitetés vallásos arcát, és bizonyítják, hogy a Bibliában írtak megállják a helyüket, és épp a támadók azok, akik nem tartják magukat a tudományos tézisekhez.
 
Fák -  melyek egy része megkövesedett, más részük elszenesedett - keresztben "állnak" az állítólag évmillió alatt lerakódott üledékes rétegekben. (1)
Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fûvel él, mint az ökör!Nézd csak az erejét az õ ágyékában, és az õ erõsségét hasának izmaiban! Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak. Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a vasrudak. Az Isten alkotásainak remeke ez, az õ teremtõje adta meg néki fegyverét. Mert füvet teremnek számára a hegyek, és a mezõ minden vadja ott játszadozik. Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvóhelyein. Befedezi õt a lótuszfák árnyéka, és körülveszik õt a folyami fûzfák. Ha árad is a folyó, nem siet; bizton van, ha szájához a Jordán csapna is. Megfoghatják-é õt szemei láttára, vagy átfúrhatják-é az orrát tõrökkel?! (Jób 40-41)
Gondolat ébresztő sorok Jób könyvéből, és részletes dinó ábrázolások a világ különböző pontjáról, ami szemtanukat feltételez. Kalapács, emberi nyomok különböző kőzetekben, avagy nem tart évmilliókig az elkövesedés, mint azt állítják némelyek
Teremtés, vagy evolúcó témában ITT találhatóak idézetek, amelyek mutatják, hogy mennyire nagy a zavar a Föld korával, a Big Bang-gal kapcsolatban a tudományos világ, evolúcióban hívő tagjai között is.Vissza a tartalomhoz