LOGOS - mondom

Tartalomhoz ugrás

LOGOS

Témák
RÉMA és/vagy LOGOSZ
(Avagy jelent-e kijelentett igét a réma ?)

És ha valaki hallja az én beszédeimet (rhéma) és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. A ki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet (rhéma), van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd (logos), a melyet szólottam (laleo), az kárhoztatja azt az utolsó napon.   Mert én nem magamtól szóltam (laleo); hanem az Atya, a ki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak (epo) és mit beszéljek (laleo). És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. A miket azért én beszélek(laleo), úgy beszélem (ereo), a mint az Atya mondotta (laleo) vala nékem.  (Ján 12:47-50)

A válasz - NEM , de a mese szép, és akinek viszket a füle, az megtalálta azt a tanítót, akik az ízlésének megfelelően beszél.

"Mert az Isten igéje (λόγος logosz) ÉL és hatékony, élesebb bármely kétélű kardnál, és elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és velőknek széjjeloszlásáig, megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait." (Héberekhez 4:12)

Ugyenerről, de mások tollából
Vissza a tartalomhoz