infantilizalodas - mondom

Tartalomhoz ugrás

infantilizalodas

Témák
    A pszichológia további figyelemreméltó észrevétele, hogy a neurotikus jellegű lelki betegségek lényege éppen az, hogy az ilyen felnőtt nem belső, hanem külső kontroll alatt él. (Ez ugyanis csak részben függ a körülményektől, sokkal inkább az illető belső hozzáállásától, bátorságától, szabadságszeretetétől – mi magunk döntjük el, hogy vállaljuk-e a felnőtt, felelős, szabad döntés súlyát. 

   Egy szabadságszerető, egészséges embert semmilyen körülmény nem tud arra rávenni, hogy saját, belső döntéseként fogadjon el egy kívülről rákényszerített szándékot.) A külső kontroll alatt élő ember nem nőtt fel teljesen, erkölcsileg gyermek maradt, és ez – mivel ugyanakkor a felnőttek világában él – kezelhetetlen helyzetet teremt, ezért betegszik meg lelkileg. A neurotikusok jelentős része ezért hajlamos könnyen elfogadni a külső kontrollt (pontosabban belemenekül abba), míg az egészséges, érett felnőttek ellenállással reagálnak arra, ha így akarják őket döntések meghozatalára kényszeríteni.

   De miért is beszélünk erről? Azért, mert ha a keresztény igehirdetők pszichikai ráhatással próbálják rávenni az embereket a megtérésre, akkor újra abban a vallási világban már jól ismert, régi tapasztalatban lesz részük, hogy a gyülekezetek megtelnek neurózisra hajlamos vagy ilyen lelki problémákkal küszködő emberekkel (részben mert ilyenek „térnek meg”, részben meg mert az egészségesek is ilyenekké válnak), míg az egészséges lelkűek elmenekülnek, mivel nem állhatják a „külső kontroll” érvényesítését. 

   Ezt a helyzetet aztán még meg is lehet ideologizálni vallásilag („boldogok a lelki szegények” stb.), holott valójában nagyon távol áll Isten akaratától. Ez a jelenség az alapvető oka a hívők – számos kisebb-nagyobb egyházban, vallási csoportban tapasztalható – sajátos infantilizálódásának és neurotizálódásának. Pedig ez nem eredendő hibája a kereszténységnek, hanem annak rossz értelmezéséből és a rossz igehirdetésekből fakad.

... Ez a jelenség az alapvető oka a hívők – számos kisebb-nagyobb egyházban, vallási csoportban tapasztalható – sajátos infantilizálódásának és neurotizálódásának. Pedig ez nem eredendő hibája a kereszténységnek, hanem annak rossz értelmezéséből és a rossz igehirdetésekből fakad.

Részlet Ruff Tibor  ÚTON HAZAFELÉ c. írásából 
Vissza a tartalomhoz