Érdekes - mondom

Tartalomhoz ugrás

Érdekes

Ablak a világra
Felújítás miatt nem látogatható a Pergamon oltár Berlinben.
Európa egyik fellegvárában volna a Sátán trónja? Igen!
A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg...
Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van (Jel 2:13)
Kapcsolódó anyag, és ITT

Megtalálták izraeli régészek Dávid király egyik palotáját és egy hozzá tartozó raktárt Jeruzsálem közelében
Kiállítják Jeruzsálemben a rejtélyes Gábirel-követ
Hadrianust üdvözlő feliratot találtak Jeruzsálemben
A keresztes háborúk idejéből származó ritka kolostori ólompecsétet fedeztek fel Jeruzsálemben
Bibliai időkből származó templomot és kultikus agyagfigurákat találtak izraeli régészek Jeruzsálemtől nyugatra egy útépítésnél
egy Demeter nevű ötvös, ezüstből Diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget ád vala;
Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mívesekkel egybe, monda: Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jóllétünk.
Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nemcsak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván, elfordította, mivelhogy azt mondja, hogy nem istenek azok, a melyek kézzel csináltatnak.
Nemcsak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az õ nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel.
Mikor pedig ezeket hallották és haraggal megtelének, kiáltnak vala, mondván: Nagy az efézusi Diána! (ACS 19:24-28)
Artemisz istennőt ábrázoló aprócska szobor töredékére bukkantak osztrák régészek az epheszoszi Artemisz-templom maradványainak egyik rétegében. 
http://www.haaretz.com/archaeology/1.633141
Vissza a tartalomhoz