Az ajándék útat készít magának - mondom

Tartalomhoz ugrás

Az ajándék útat készít magának

Témák
Az ajándék utat készít magának?

   Az igazi hit utat talál,vagy pedig utat készít magának. C.H.Spurgeon. 

Az embernek ajándéka (mattan) szabad útat szerez néki, és a nagyoknak orczája elé viszi õt ( 
Példabeszédek 18:16 )
Ajándékot (shachad) el ne végy: mert az ajándék megvakítja a szemeseket, és elfordítja az igazak ügyét. (
2Mózes 23:8 )
Akkor azt mondjad: Szolgádé Jákóbé; ajándék (mincha) az, a melyet küld az én uramnak Ézsaúnak, és ímé õ maga is jön utánunk. ( 
1Mózes 32:18  )
Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék (do'ron) az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az õ atyját vagy anyját. ( 
Máté 15:5  )
De a kegyelmi ajándék (char'isma) nem úgy van, mint a bûneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelembõl való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.  
(Róma 5:16)
Nem hatott úgy az ingyen ajándék, mint hatott a vétek azon az egyen át, aki vétkezett. Egyik oldalon az ítélet egy elesés alapján vált kárhoztató ítéletté, a másik oldalon a kegyelemajándék lett sok elesésből megigazulás útjává. (Csia)

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék (dorema) felülrõl való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.( Jakab 1:17 )

Tévelygés azt állítani, hogy az ajándék (karizma) utat készít magának. Se a fenti idézet sem egyetlen egy bibliából vett sor sem utal, arra, hogy egy tehetséges, (karizmatikus) személyt feltétlenül fel kellene ismernie, értékelnie a környezetének. Ez nagyban függ a környezet érettségén, lehetőségein is. Mint a felsorolt példákból kitűnik az ajándékként fordított szavak egészen más jelentés tartalommal bírnak, egymással nem felcserélhetőek. 

Így esett meg, hogy a Spurgeon idézetet Salamon szavaival ötvözők, új szólást honosítottak meg anélkül, hogy valaha is utána jártak volna annak eredetének, sőt mára úgy idézgetik, mint a Szent Írás egy sorát
Vissza a tartalomhoz