Extázis - mondom

Tartalomhoz ugrás

Extázis

Témák


   Másnap, mialatt ők úton voltak és a városhoz közeledtek, a hatodik óra körül Péter felment a háztetőre imádkozni.  Közben nagyon megéhezett és szeretett volna valamit enni. De amíg eledelt készítettek neki, önkívületbe esett s megnyílni látta az eget és alászállani látott valami eszközt, mely olyan volt, mint egy nagy vitorlavászon, melyet négy sarkánál fogva eresztenek le a földre.  Abban benn látta a földnek összes négylábúit és csúszómászóit, meg az ég madarait. Azután egy hang szólt hozzá: „Kelj fel, Péter, öld és egyél!”  „– Semmiképp se, Uram! – mondotta Péter –, mert még soha semmiféle szentségtelent vagy tisztátalant nem ettem.” De másodszor is szólt hozzá a hang: „Amit az Isten megtisztított, te ne tartsd tisztátalannak! Háromszor történt ez, utána az eszköz azonnal felvétetett az égbe. (Ap csel 10:9-16)

   Péter ekkor hozzáfogott, hogy sorjában elbeszélje nekik: „Imádkozás közben történt velem Joppéban, hogy önkívületben látomást láttam, – valami eszköz szállt alá, mint egy négy sarkánál fogva a mennyből alábocsátott vitorlavászon s egészen lejött hozzám. Amikor meredten néztem, észrevettem, hogy földi négylábúak, fenevadak, csúszómászók s az ég madarai vannak benne. Hangot is hallottam, mely így szólt hozzám: Kelj fel, Péter, öljed és egyél! Azt feleltem: Semmiképp sem, Uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan sohasem ment be a szájamon. De a mennyből jövő hang másodszor is megszólalt: Amit az Isten megtisztított, te ne tartsd tisztátalannak. Háromszor történt ez, azután mindent vissza-vontak ismét az égbe. Tüstént ezután három férfi állott az elé a ház elé, melyben voltam, kiket Cézáreából küldtek hozzám. A Szellem ekkor azt mondta nekem, hogy minden kételkedés nélkül menjek el velük. Eljött velem ez a hat testvér is, és együtt mentünk be annak a férfinak házába. (Ap Csel 11:4-12)


  Amikor később visszatértem Jeruzsálembe és a szent helyen imádkoztam, az történt velem, hogy önkívületbe estemés megláttam őt. Ő így szólt hozzám: Siess, eredj ki gyorsan Jeruzsálemből, minthogy nem fogadják el rólam tett tanúságtételedet. Én azonban így szóltam: Uram, ők maguk tudják, hogy én zsinagógáról zsinagógára menve bebörtönöztettem és megverettem azokat, akik benned hittek, meg hogy amikor tanúdnak, Istvánnak a vére kiömlött, én is egyetértően állottam ott, s én őriztem gyilkosainak köpenyét. Ám ő ezt mondta nekem: Utazzál el, mert messzi nemzetekhez küldelek el téged.” (Ap Csel 22: 17-21)

   Hiszen, ha magunkon kívül  (existēmi) vagyunk, Istennek tárulunk fel, ha eszünknél vagyunk, nektek (Csia) - Ha ugyanis révületbe estünk Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk értetek van  (RUF) (2 Korintus 5:13)  
Vissza a tartalomhoz