David Wilkerson - mondom

Tartalomhoz ugrás

David Wilkerson

Mások gondolatai
David Wilkerson szabadon hallgatható prédikációi angolul ITT , valamint ITT érhetőek el, ITT pedig olvashatóak


    Mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyház feletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hívők szent közössége "földalatti gyülekezet" lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megnő a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nevű keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. Őket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli őket: Jézus Krisztus eljövetele. Az Eklézsia az elkövetkező időben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél inkább fokozódik az üldözés, az igazi hívőkből álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti erőket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján.

 Ima: Jézus, a Te segítségedre van szükségem, támogatásodra vagyok utalva, ahogy amit el kell mondanom, azt ma este el tudjam mondani. Segítséged nélkül ezt nem tehetem meg, Ámen.

    Itt állok egy nagy gyülekezet előtt és a bekövetkező üldöztetésekről fogok beszélni. Gyűlölni fognak benneteket, elutasítanak, kinevetnek, gúnyolnak és kárt okoznak nektek. Ha igaz a prófécia: "ifjaitok prófétálnak, és véneitek látomásokat látnak...", akkor ennek a többi része is igaz. Ezt a látomást 1973 április 7-én láttam és ez olyan borzalmas hatással volt rám, hogy értelmemmel. fel sem akartam fogni. Életemben csak két látomásom volt. Az első 15 évvel ezelőtt, azzal küldettem New Yorkba. Ennek a látomásnak minden kis része beteljesedett. (Lásd: Kereszt az aszfaltdzsungelben c. könyvet.) Féltem mindmáig e látomást tovább adni, egyszerűen azért, mert az emberek fanatikusnak is tartanak ezért. Ám ezt ugyanaz a Szent Szellem adta, aki nekem 12 évvel ezelőtt az első feladatot adta, mint írtam abban a könyvben is. Ugyancsak Ő rendelte el a mai beszámolót, amit ma nektek el kell mondanom.

Öt rettenetes csapás jön a világra.

1. Világra terjedő gazdasági bukás következik.
Mindenfelé gazdasági zűrzavar. Néhány év múlva a pénzkereskedők úgy megijednek, hogy felfoghatatlan. A közgazdászok még csak nem is lesznek abban a helyzetben, hogy valamit megmagyarázzanak. Németországban kezdődik, majd Japánon át az USA-ra
is átterjed. A nagy részvénytársaságok összeomlanak, és a keresztyéni munka egy része is kárba vész. Olyan nagy katasztrófa lép fel pénzügyi téren, hogy csak azt tudom mondani, hogy hozzátok rendbe házaitokat, és úgy várjátok be azokat, amiknek jönniük kell, ti Bibliaismerő hívők.

2. A természet szülési fájdalmakban van.
Jelek történnek, amelyeket az emberen nem fognak tudni megmagyarázni. A természeti katasztrófák olyan gyorsan fogják követni egymást, hogy szinte elébe mennek a mi Urunk jövetelének. A Földközi tenger térségét nagy földrengések fogják sújtani, de éppen úgy az
amerikai földrészt. Nagy éhínségek lesznek a túlnépesedett országokban, főleg Indiában, Oroszországban és Kínában. A készenléti élelmiszereket teljesen felhasználják, s milliók éheznek majd, sőt, éhen halnak. Egy kozmikus vihar is át fog vonulni a földön, egy fénycsóvát
hagyva maga mögött, mint valami üstökös. Olyan viharok száguldanak a föld minden részén, hogy minden ember láthatja, nagy rendellenességek vannak a természetben.

3. Ítéletbe és pusztulásba merül a világ.
Náhum próféciája teljesedik be. Szélsőséges pornográf és szexfilmek mennek a mozikban és a TVben minden időben. Az újságárusok tele lesznek szennyirodalommal, az iskolák szexfilmekkel oktatják a gyerekeket. Olyan mocskot köp ki a sátán erre a világra, amilyet ma még el sem képzelhetünk.

4. A nemzedékek közti viszony romlása.
Központi probléma a szülők és gyerekek közt nem a szex lesz, de nem is a kábítószer, hanem a szülő és gyerek közti gyűlölet. A Biblia is azt mondja: a te házadbeliek lesznek a te legnagyobb ellenségeid, és ez a mai időkben történik. Gyerekek ölik meg saját szüleiket, s gyűlölet tölt be mindent. A szülők mindent megadnak gyermekeiknek, hogy otthon maradjanak. Viszonyuk mégis olyan ellenséges lesz, hogy az valójában labilis fegyverszünet. Ez a probléma gonoszabb lesz az eddigieknél a nemzedékek között. 12 városban körkérdést intéztek 5000 személyhez, s az eredmény, hogy a gyerekek 42%a gyűlöli a szülőt.

5. Elkezdődik egy borzalmas üldözés.
Részletesen is elmondom nektek, hogy milyen területeken és milyen módon tör ki. Jézus azt mondta, hogy minket az Ő Szellemébe merít bele, azután azt is mondta, hogy mindnyájunkért az Ő vérét adja, s aztán kimondta, hogy az Ő gyermekeire üldözés vár. Emlékezzetek az igékre, amelyeket mondok mondta Jézus: a szolga nem lesz nagyobb az ő Uránál. Engem üldöztek, úgy titeket is. Gyűlöltek lesztek az én nevem miatt minden néptől. Elég, ha a szolga olyan, mint
az Ura, és nem nagyobb az ő Mesterénél. Ez az üldöztetés azért lesz, hogy a hívőket szétriassza a világ minden tájára és terjesszék az evangéliumot. Isten gyermekei mindig csak összeülnek, énekelnek, de nem mennek ki és nem prédikálnak az örömhírről. Még nyelveken is
szólnak, pedig néhánynak sátáni élete van. Isten igéje azt mondja: elválasztom a polyvát a búzától... és az ige be is teljesedik. Akik csak Jézussal járnak, üldöztetni fognak

a./ Lassan jön, de nagyon gyorsan fokozódik. Olyan lesz, amilyent az emberiség soha nem ismert. Abban az időben lesz, amikor azt gondoljuk, hogy a vallásszabadság a tetőpontjára érkezett. Németországban kezdődik, és átterjed az USA-ra és Kanadára is, de tovább megy az egész világra. A sátán gondoskodott arról, hogy az ő emberei ott legyenek a különböző államokban és kormányokban. Minden jogállamot elváltoztatnak az ő emberei. Kormánykörökben a közeljövőben oly nagymérvű lesz a gonoszság, hogy zaklatására és kínjára lesznek az egyházaknak, papoknak, pásztoroknak, misszionáriusoknak és lehetetlenség lesz bármit is mondani, ami az állam által nem lesz jóváhagyva.

b./ A szuper Világegyház.
Liberális, ökumenikus protestánsok egységre lépnek a római egyházzal. Politikailag kéz a kézben fognak haladni és ezzel a világ legerősebb politikai hatalmává lesznek. Ez mint a szuperegyház a neve szerint vallásos lesz, és nagyvonalúan még alkalmazza Jézus nevét. De már az Antikrisztust és annak vállalkozását támogatja és készíti elő. Ez az egyház síkra száll majd a szociális programokért, világméretű segélyezésekért és folytonosan arról fog beszélni, hogy miként lehet segíteni az embereken. Ennek az egyháznak, mint politikai világhatalomnak, döntő szava lesz a világeseményekben. Ha úgy is látszik, hogy az ökumenikus mozgalom alábbhagy, de szinte a föld alól fog életre kelni ismét. És ekkor az lesz, ahogyan megírattatott. A pápa engedélyt kap a protestáns egyházaktól majd, hogy övé legyen a politikai vezető szerep. A szellemi vezetést a protestánsok kapják. A protestánsoktól nem kívánják el, hogy szellemi fejükként tekintsék a pápát. Nem biztos, hogy a mostani pápa és a jelenlegi római egyházi emberek tennivalója lesz ez. Egy dolog azonban megrendítette lelkemet: próféták, látnokok seregét láttam, akik beülnek ebbe az egyházba és elvezetik a szakadékba az embereket. A sátán által beültetett antikrisztusi emberek, akik az egyházat akkor vezetni fogják, elnyomnak minden más szervezetet és megsemmisítenek, amelyek nem haladnak velük egy úton.

c./ Homoszexuális egyház.
Homoszexuálisokat hívnak meg, hogy ennek a világegyháznak tagjaivá legyenek. És nemcsak hívják őket, hanem buzdítják is erre, hogy homofortélyaikat tovább gyakorolják, mint Istentől kapott cselekedetet. Prédikátorként avatják fel őket és ezek lesznek az újfajta keresztyénség úttörői, akik az evangéliumi munkának egy másik, új nézetrendszerét fogják képviselni. Az USA-ban és Európában minden egyházon belül ezek elterjednek, csak a saját dolgukkal törődnek és a Világegyház támagatását élvezik. A homoszexuálisokról könyvek jelennek meg és kezébe adják a fiataloknak és gyermekeknek. Azt mondják, hogy ebben normális, emberi dolgokról van szó. Majd mezítelen táncok érvényesülnek, mint az Istentisztelet jövendő formája. Isten válasza erre az elmebaj lesz, melynek nem lesz orvosi gyógymódja. Így fog Isten válaszolni, mert az ember a teremtményt nagyobb tiszteletben részesíti a Teremtőnél.

d./ A Világegyház bizottságokat fog kinevezni, melyek úgy döntenek, hogy a sátán nem létezik, nem is kell félni tőle. Imaórák helyett üléseket tartanak. Mind több prédikátor és pap, akik Jézussal nem voltak túl szoros kapcsolatban, átsorolnak szívesen a sátánhoz. A sátán küldeni fogja viszont az ő prédikátorait. Ezek máris hirdetik, hogy sátán nincs, ezért oka sincs félni senkinek. Az egyházakban okkult és babonás gyakorlatokat, kártyavetést, és horoszkópokat alkalmaznak a rendszeres Istentiszteletek keretében (csillagjóslás emberi sorsokról).

    Mindamellett láttam egy új világrend létezését és helytállását, egy Egyház feletti Gyülekezetet. Olyan emberek közösségét, akiket betöltött a Szent Szellem, és akik, mint jó alapra, ráálltak Isten Igéjére. Itt nem lesz katolikus, protestáns, fekete és fehér közt különbség. A hívők szent közössége "földalatti gyülekezet" lesz, de igen elhatalmasodik. Ahogy az ökumenikus világegyház világszervezetként legnagyobb politikai hatalommá lesz, úgy a valóságos eklézsiának roppantul megnő a szellemi hatalma a Szent Szellem által. Az üldözés, amely még ezután jön, a sokféle nevű keresztyéneket szorosabbra összekovácsolja Jézussal és egymással. Őket a legkevésbé érdekli, hogy mi megy végbe a földön. Csak egyetlen dolog érdekli őket: Jézus Krisztus eljövetele. Az Eklézsia az elkövetkező időben gyakorlatilag láthatatlan lesz. Minél nagyobbra fokozódik az üldözés, az igazi hívőkből álló Krisztus Teste annál radikálisabban hirdeti a valódi és teljes evangéliumot. Jézus Krisztus gyülekezete természetfeletti erőket kap, és Krisztus üzenete hirdettetik a világ minden táján.

e./ Üldöztetni fognak a Szent Szellemmel betöltött karizmatikus katolikusok. Itt remegni kezd a szívem. Három napig küzdöttem Istennel, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom kihirdetni. Ő azonban megparancsolta: "Mondanod kell !" A karizmatikus katolikusoknak az üldöztetés órája közel van. Előre mondom nektek, hogy a közeljövőben a katolikus egyháznak a karizmatikusok felé mutatott barátságos arca alaposan meg fog változni. Politikai szervek nyomást gyakorolnak a katolikus egyházra, papjaira, és azok elöljáróira és ezzel a
Szent Szellem tüzét akarják elnyomni. Minden katolikus aki ebben a mozgalomban van, álljon erősen, mert üldözést kell elszenvednie, és abból egy sem marad ki. A karizmatikus katolikusok mozgalma olyan méreteket ölt, hogy azt már veszélyesnek fogják tartani, s nemcsak vallásilag, hanem politikailag is látnak bennük veszedelmet, amit le kell küzdeni. Csak az USA-ban látok 5000 tagot ebben a mozgalomban, akikre üldözés vár, csak úgy fokozatosan. Mondhatom nektek, hogy minden Szent Szellemmel betöltött katolikusnak egyházát ott kell hagynia, egy sem maradhat köztük. Ezek a Szent Szellemmel betöltött katolikusok hamar meglátják, hogy az őket üldöző katolikus egyházból ki kell jönniük, és szeretetet, megértést találnak az ugyancsak Szentlélekkel betöltött protestánsoknál. Higyjétek el, hogy közel van az a nap, amikor minden katolikusnak, protestánsnak, luteránusnak és más néven nevezett keresztyénnek ki kell jönnie szervezett egyházából, és egészen új gyülekezetet kell alkotniuk, nem is nevezik gyülekezeteiket semmilyen néven. Megújult keresztyének ezek, akiknek középpontjukban az élő s jelenvaló Jézus Krisztus lesz.

g./ Üldözés a tömegmédiumok által.
Most szabadság van, amikor ilyen nagy Szent Szellemmel telt sokaságot lehet látni és hallani a rádióban. TVben. Szabadságotokban áll mondani mindent amit akartok, és hirdetni az evangéliumot. De a sátáni erők és maga a sátán is gondoskodni fog arról, hogy ezen a téren is
alapos változás menjen végbe. Már most dolgoznak egy olyan rendszeren, hogy minden programot a kormányzat elé kell terjeszteni, a kinyomtatás, vagy a rádióban, TV-ben való előadás előtt. Az ökumenikus egyház máris ellenőrzést tart minden előadás felett amit az éter
hullámain sugároznak. Ám a mostani programokat bürokratikus módszerekkel csődbe juttatja a sátán, és helyébe saját műsorát fogja adni. Dolgozzatok gyorsan és alaposan használjátok ki az időt amíg munkálkodhattok. Ez a felhívás kell, hogy felrázza a hívőket, akik még a tömegmédiumok szolgálatában vannak.

h./ Üldözés a filmiparon keresztül.
Az eddigieknél fokozottabb visszásságokkal a kifordításokkal jelennek meg a "Jézus kalandjai" (USA). Ezek mind a sátán művei. Vagy a "Jézus szerelmi élete" c. kalandfilm. Lesznek evangéliumi prédikátorok is, akiket ezek a filmek támadnak és mindig több nevetséges és gúnyos film jelenik meg róluk a TV-ben és mozikban. A TV és rádió már értelmes dolgot sem hoz, csak szennyet és szennyet. Ezen program szerkesztői számára nem lesz többé semmi sem szent. Prédikátorok is ülnek már a képernyő előtt és lebecsmérlik Isten embereit. (Billy
Graham-et, USA). Mások őket nyíltan csalónak, pénzhajhászónak és szélhámosnak nevezik. De mondom a Szent Szellem által nektek, hogy ez csak eleje a dolgoknak. A tömegmédiumok egyre többen lesznek, akik a sátánt szolgálják.

i./ Üldözés az adóztatásban.
Még csak az USA-ban van jelen, de gyorsan átterjedhet Európára is. Ez az adó kezdetben kevés lesz, de hamar felszaporodik, hogy a szervezett hívő egyházak és misszionáriusi szolgálatok összeroppannak a súlya alatt. A kincstár gondoskodik arról, hogy ezek az egyházak
és az ő misszionáriusi szervezetük kiirtassanak. A kincstár lesz a sátán legerősebb fegyvere a hívő egyházakkal szemben. Kelet s nyugat között egyelőre fegyverszünetet fog hozni Isten azzal az egyetlen céllal, hogy az Ő evangéliuma hirdettessék az egész világon. A Szent Szellem kitöltetése Nyugat-Németországból a (volt) Keletnémetekre is átterjed. A finnországi ébredés átvonul a (volt) Szovjetunió területére. Ha már a nyugati féltekén kezdődik a misszió bezáródása, akkor Isten az ajtókat sarkig tárja keleten, de ez csak rövid ideig fog tartani. Aztán hirtelen bezárul ismét az ajtó és a testvérek Keleten borzalmas üldözésnek lesznek a kiszolgáltatottjai. Ezek csak a hegyek csúcsai amiket én látok s elétek adok arról, amik lesznek.

És minden amit láttam, még ennek a nemzedéknek az életében fognak bekövetkezni ! Némely dolog ezek közül már most megkezdődik, ha csak kicsinyben is. Látom azt is, hogy Isten népe ellen indul egy rágalom hadjárat is. Nem hagy a sátán mozdíthatatlanul egy követ sem, csak hogy meggyalázza, beszennyezze Isten tiszta életű munkásait, akik nem tartanak az "új erkölccsel". Ezen támadások közönséges volta már felülmúlhatatlan és ők lesznek a támadások célpontjai. A sátán nem hagy figyelmen kívül semmit, ő a saját bujtogatóit mozgósítani fogja Billy Graham és Istennek más emberei mind jobban ki lesznek a nevetségtételnek szolgáltatva. Istennek olyan szolgái, akik ennek nem ébrednek tudatára, olyan dolog fogja érni őket, hogy belerántják őket a sárba, s onnan nem lesz kiút. A legtöbbet ekkor a gyülekezetek és a hívő egyházak elöljárói fognak elszenvedni

Ebben az időben egy természetellenes tüntetés lesz a sátáni erők és hatalmak által. Nem kímélik Isten embereinek feleségeit és gyermekeit sem, s ez mind csak egy célt szolgál: Isten igéjének erejét megkisebbíteni, és evangéliumát nevetségessé tenni. Ez a támadás minden
hívőn, ifjakon és gyermekeken végigviharzik. Látomásomról ez az utolsó szavam, melyet most néktek előadtam. Fel nem foghatjátok mit jelent számomra előttetek állni, és elmondani ezeket, amiket láttam a Szent Szellem által. A sátán azt mondja most nékem: ezzel most tönkre tetted 15 évednek keserves munkáját. Fanatikusnak fognak bélyegezni és többé meg nem értenek ill. hallgatnak. Most nem azért álltam ide, mert fületeknek örvendetes dolgot mondok. "A világ vége" most valóban közel van hozzánk, itt van előttünk. A pozitívumnak prédikátora voltam mindig, az ítéletről nem sokat beszéltem. De ti nem beszélhettek Jézus eljöveteléről, ha hallgattok arról, amit most elmondtam. "Azért ha ezeket látjátok beteljesedni, emeljétek fel szemeiteket, mert a váltságotok közel van." Isten előtt feküdtem naphosszat, teljesen erőtlenül. harcoltam Istennel és azt mondtam: Uram, hogy kívánod ezt ? Ezt az üzenetet továbbadjam ? Az utolsó éjszakán is előtte álltam, és kérdeztem Őt: Hogyan végezhetjük tovább szolgálatainkat, ha így bánsz velünk ? Uram, ha már merül a hajó, mint cselekszel velünk ? Adjuk át a világot a sátánnak ? Csak nézzük végig, hogy mi módon pusztít mindent a maga módján ? Pénzünket vegyük ki a bankból és vegyünk egy farmot magunknak valahol ? Vagy hagyjuk bent nehezen megtakarított pénzünket míg ezek a napok elmúlnak ? Vagy hagyjunk fel mindennel ? Ne is reagálva nézzük végig a földre zúduló viharokat ? És a Te néped hogyan viszonyuljon ezekhez ? Hogyan lehetne ezekben független és tárgyilagos ? És figyeljetek csak, hogy ezen az estén mit mondott a Szent Szellem nekem. Csak négy szócskát szólt: "MINDEN ISTEN HATALMÁBAN VAN"

Azt mondta ezzel: az egész természet az Ő ellenőrzése alatt van ! Minden, ami a természetben történik, az Ő irányítása ! Még ha úgy látszanék is, mintha minden magától menne. De a Bibliából is tudjuk, hogy pl. a normálistól eltérő feltűnő jelenségekkel mindig Isten figyelmezteti a népeket ! E természeti jelenségek által pedig a közeledő ítéletre hívja fel a figyelmünket. Minél közelebb érünk Jézus visszajövetelének világeseményéhez, annál többször kapunk intéseket a természet sajátságos módján és nyelvén keresztül. Már Jóbnak is mondta Isten, hogy Ő irányítja a vizeket,, sőt még azok magasságát s mélységét és folyását is. Isten még azt is ígérte, hogy a gonoszságot kirázza a földből egészen. Megfogja a föld "sarkait" és rázza míg minden gonoszság el nem távozik a földről. Ha jégeső, vihar és hő ebben az időben elképzelhetetlen méreteket ölt helyenként a földön, az Ő kezében van minden ! Ha ilyet láttok, csak ezt mondjátok: "Aki itt megszólalt, az én Istenem az !" S aztán még egy figyelmeztetést: 
"Készüljetek el testvérek !"  Még a sátán is az Ő felügyelete alatt van !

Mint Jóbtól, úgy tőletek is minden földi dolgot el akar venni a sátán, de hiteteket és Jézus Krisztust nem veheti el. De minden igazán keresztyénnek megvan a lehetősége, hogy győzelmes legyen, hogy Jézus vérével, a Bibliával, az imádság által győzelmet vegyen maga a
sátán felett is. Habár úgy látszik néha, mintha a sátán győzne, mintha elveszett őrhelyen állnánk... De még magunk is Istennek atyai felügyelete alatt vagyunk és bölcsességünk az Úrnak félelme.
Isten azt mondja: "Nem a félelem szellemét adtam néktek, hanem az Erőnek és Hitnek Szellemét ! Te és én és mindnyájan az Ő őrizete alatt vagyunk, azonnal ahogy a dolgok történnek. Az Ő ellenőrző felügyeletéről el ne feledkezzetek ! Ha pénzeteknek nem lesz értéke, ha a gazdaságtok tönkremegy, ha nem lenne munkátok, ha infláció vagy háború van, ha szétesik a társadalom: Minden az Ő ellenőrzése alatt van !

Ő mondja: "Nézzetek fel és legyetek boldogok, mert a ti megváltástok eljött !" Végül pedig: A jövőnk is az Ő őrizete és irányítása alatt van. Minden esemény benne van az Ő programjában és a dolgokat az Ő szándéka szerint hozza össze a maga idejében és úgy fejezi be, ahogy eltervezte Ő ! A nagy Bűnhalmaz, az Armageddon, az Antikrisztus, minden benne van az Ő tervében és eljön a maga idejében !

Nekünk pedig azt mondja: Szent Szellemmel telt keresztyének, halljátok meg és tudjátok meg: A nemzetek csak egy csepp a vödörben, semmivel sem több ! Nem számítanak másnak, csak egy leheletnek. És a pokol minden néven nevezett lénye sem egyéb, mint egy csepp, s még annál is kevesebb. Azok semmik előttem ! Ne okozzon neked gondot a világi hatalom. Ez mind előre meghatározott programomba tartozik. Még mindig számon tartja a hajszálainkat is. Figyel minden verebecskét. Még mindig sokkal többet ad annál, amit gondolunk. Ő még az Aki volt, gyógyít, és megigazít. Nyugodtan mehettek az éjszakába, nyugodtan alhattok, mert tudnotok kell:
MINDEN ISTENNEK FELÜGYELETE ALATT VAN !
TI PEDIG ISTENÉI VAGYTOK !


    I see the rise of a super world church. I see the formation of a super world church council consisting of a union between liberal, ecumenical Protestants, and the Roman Catholic Church joining politically hand-in-hand to create one of the most powerful religious forces on earth. This union is going to start as a cooperative charity program and it will end in a political union. This visible super world church is going to be spiritual in name only, freely using the name of Jesus Christ, but will in fact be antichrist and political in many of its activities. This powerful church union will be deeply involved in social action, tremendous charity programs, and ministries of compassion. Its leaders will make statements about meeting human needs. They will send out a call for social action, political intervention, and a greater voice in world affairs.

   There is going to be a sudden mysterious chain of events. Just when it appears the ecumenical movement is nearly dead, a rather mysterious chain of events will bring about the framework for this union. Rome is going to insist on and receive concessions from the Protestant ecumenical leaders. The Pope will be considered more of a political than a spiritual leader of this church union. Protestant leaders of the ecumenical movement are going to insist upon and receive concessions from Rome. Protestants will not be asked to consider the Holy Father as the infallible head of the church. They accept his political leadership without accepting his role as Peter’s successor.

    I see something that frightens me to the very core of my soul. I see an army of career people invading the most influential posts in this super church. They are going to be ungodly, antichrist people, obsessed with the idea that this super church must become a big political power, strong enough to defeat anybody who opposes its actions. While those who are in leadership are speaking about miracles and love and reconciliation, these hirelings who work under them are going to be harassing and persecuting every religious organization that does not come under their leadership.

    I see homosexuals and lesbians welcomed to the super church union. I see this super world church, in the guise of understanding, accepting homosexuals and lesbians into its’ fellowship. Homosexual and lesbian love will be vindicated by the leadership of this church union. Homosexuals will not only be welcomed, but they will be encouraged to continue in their practices. Homosexual and lesbian ministers will not only be ordained and given places of authority, but they will be heralded as a new breed of pioneer evangelists introducing new concepts of love and evangelism.

   I see in nearly every major city in the United States and around the world, homosexual churches catering exclusively to the spiritual needs of their own kind, with full recognition from organized religion. Their Sunday school and church literature distributed to their children will suggest to teenagers that homosexuality is a normal and acceptable form of Christian practice.

    Nude dancing in some of these member churches will be excused as an artistic form of worship. Men are going to become worshipers of the creature more than worshipers of the creator. God will be forced to give these kinds of worshipers over to their sins. As a result, many will be given over to a reprobate mind, creating a new form of mental illness that will not respond to any kind of treatment. God will not let that go unanswered. Although nude dancing will not become widespread, it is going to be accepted by many church leaders in the future as a legitimate expression of worship.

    I believe this super world church will condone certain occult practices. They will set up study committees to de-fang the devil. They will make his image into one of a non-entity, bland, someone not to be feared. In some of the most respected, wealthy churches in America, séances will replace prayer meetings and that is already happening. More and more ministers are going to be intrigued by the supernatural planks of the spiritualist and Satanist groups. I see the day coming when certain ministers who have never been too close to Jesus will get very close to the devil. Satan is going to appear as an angel of light to deceive, if it were possible, the elect, the chosen of God. Satan’s own ministers will appear as these angels and will try to spread the message within the church that the enemy, Satan, is not to be feared. The super church will never officially accept the occult practices outright, but phrenology, palmistry, fortune telling, and horoscopes will be widely respected and accepted.

   I see the rise of a super church, a supernatural invisible church, a union of deeply spiritual followers of Jesus Christ, bound together through the Holy Spirit and mutual confidence in Christ and in his word.
This supernatural church of true believers will become a kind of underground church. It will include Catholics and Protestants of all denominations, young and old, black and white, and people of all nations. While this visible super church gains political power this invisible body of believers will grow tremendously in spiritual power.
    This power will come from persecution. The persecution madness that is coming upon this earth will drive these Christians closer together and closer to Jesus Christ. They will be less concerned about denominational ties and more concerned and emphasis on the coming of Jesus Christ. The Holy Spirit will bring together as one people in all walks of life. Although this supernatural church already exists around the world, in the days coming soon it will become almost invisible. It will not speak out on social issues, but as persecution becomes more intense, this body of true believers will become almost radical in its’ evangelistic efforts. In addition, this invisible church will receive supernatural unction and Holy Ghost power to preach the gospel to the four corners of the earth.

https://z3news.com/w/david-wilkerson-super-churches-arise/
A fennti műsort 1976-ban rögzítették a PTL stúsiójában, ahol David Wilkerson rámutat a problémák gyökereire, és arra hogy a bővölködés prófétái elfordítják az arcukat igazságtól, a kényes dolgokról, és jólétről, pozitív szemléletről beszélnek. " Van egy rettenetes érzése, hogy csapás jön a nemzetre a bűnei következményeként"


Vissza a tartalomhoz