homo - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

homo

Ablak a világra
   2015 május 22-én referendumot tartottak a sokáig a katolikus egyház fellegvárának tartott Írországban az egyneműek házasságának törvényesítéséről. (1) Az előzetes felméréseknek megfelelően a szavazók nagy többsége az alkotmány megváltozttása mellé tette le voksát. (2) Roscommon megye, és South Leitrim kivételével az ír lakosság büntette a pedofília botrány miatt meggyengült katolikus egyházat. Dublinban, ahol a keresztyének jelentős része is támogatta az egyneműek házasságát, 70% körüli volt az igenek száma. David Wilkerson látomása teljesedik be napjainkban. A bővölködés tanai mellett kardoskodó keresztyén vezetők egyre jobban maszatolnak, nehogy megsértsék a gyülekezeteik tagjait. Brian Houston a Hillsong konferencián úgy fogalmazott: "a világ változik". (3)  Igen a világ változik, de Jézus Krisztus nem!  Nem szabad a fejünket a homokba dugni, és követni Houston - "ne kérdezd meg, ne mondd el" (4) - szemléletét, különben a világ kezdi hirdetni a saját "evangéliumát" a gyülekezetben! (Houston később pontosított 6 )

  Első országként Írország legalizálta az egyneműek házasságát. Abban az országban, ahol évszázadokon keresztül bármit megtehetett a hivatalos egyház. Állami segédlettel tusolták el a pedofil papok  (a, b, c,) és apácák erőszakosságait. (I, II, III) A 21. században is a katolikus egyházhoz tartoztak az általános, és közép iskolák. Hamvazó szerdán iskolai program keretében, az osztály termekben szervezetten végezhették a papok a szertartásukat. Az iskolai ballagásokat a helyi templomokban tartják misével egybekötve. Bár csak 4,6 millió ír lakik az "őshazában", de világszerte 80 millióan tartják meg Szent Patrick (írül Pádraig) , az írek apostolának napját nagy felvonulások közepette. ((St) Paddy's Day) . Nem csak a mély vallásosságuk közismert, de babonáságaikat is sikerrel terjesztik a világban, hogy csak egyet, a kelta időkből máig fennmaradt  Halloween-t említsük. A vallásos értékeknek köszönhetően Európa legkeményebb abortusz ellenes törvénye van érvényben az országban. Élet párti megmozdulásokat rendeznek  még az Egyesült királysághoz tartozó Észak-ír megyékben is. A gyermeket áldásnak tartják, és gondoskodnak is arról, hogy minél nagyobb családokkal bírhassanak. Míg máshol csökken a gyermekvállalási kedv, addig 2008-ban Írországban 112 éves rekord dőlt meg. 75 000 gyermek született ezen a Magyarországnál kisebb szigeten, ahol a lakosság létszáma nem éri el a miénk felét sem. 

    Hogyan születhetett egy ilyen hátterű országban egy ilyen döntés? Az írek toleránsak! Átestek a ló tulsó oldalára. Okulva a "Magdalen Laundries" szomorú történeteiből jelentős összegekkel támogatják az "egyszülős családokat". Ennek pedig az lett a következménye, hogy a gyermekek 30%-a olyan családban születik meg, ahol az apa külön él, mert így nagyobb összeg igényelhető. A megesett lányok továbbra is járhatnak az iskolába, ahonnan hazamehetnek szoptatni, nem kell attól tartaniuk, hogy bárki is szóva tenné a hiányzást. Az apa nélkül felnövő generáció pedig nem tud különbséget tenni a jobb és bal keze között. Bizonytalanok, ezért tolerálják mind a jót, mind a rosszat. Inkább kezdik el kirekeszteni azokat maguk közöl, akiknek van még képességük a helyes irányok választására, minthogy tárgyilagosan nézzenek szembe tetteik következményével, és rendbe tegyék a társadalmuk alapját a családot. A vallásos emberekben meg van ez a "ne ítélj, hogy ne ítéltess" hozzáállás, annak helyes értelmezése nélkül. Nem szabhatjuk magunkat e világhoz, különben Krisztustól szakadunk el. Jézus nem azért jött, hogy a világot elitélje, hanem azért, hogy azt megmentse, de óva int attól, hogy a világot a gyülekezetbe engedjük. Nem ítéljük el a körülöttünk elő embereket, de megítéljük a tetteket. Leleplezzük azokat a tanításokat, amelyek a világot csempésznék be közénk. Nem helyes az, hogy botrányos életű, családi hátterű emberek tanítanak párválasztásról, házasságról, családról, a gyülekezet meg csak hallgat. Hallgat, mert bár tud róla, hogy mi folyik a háttérben, de az "egyház érdeke ", és a tanító tekintélyének sérthetetlensége,  fontosabb, mint az igazság.  Ne vállaljatok közösséget a sötétség gyümölcstelen tetteivel, inkább feddjétek meg őket Mert arról, ami alattomban kikerül tőlük, szégyen még beszélni is. Ámde minden láthatóvá lesz, mikor a világosság megfeddi, mert minden, ami láthatóvá válik, világosság. (Efézus 5:11-13)  Írországban túl sokáig hallgattak az egyházon belüli visszaélésekről. Az egyház vezetői, tagjai falaztak az "egyház érdekeinek megfelelően" , de kérdem én, hogy nem lett volna fontosabb Jézus Krisztus érdekeit képviselni, és szavát követni mielőtt az isteni ítélet elérte volna őket, a pokol mocskát szabadítva rájuk?  Akik merészen felálltak, és szót mertek emelni bizonyos esetekben, azokat meg próbálták elhallgattatni. "A gyülekezet ellen beszél" mondják róluk a haszonlesésből személytisztelők. (Júdás 16) támadva az intő személyét, és elvetve ezzel a megbánás, megtérés lehetőségét. Pedig nem a személy a fontos, hanem az üzenet. Ezt a megtérésre intő üzenetet utasította el az Istvánt megkövező tömeg is,  "egyházának" védelmében.  A próféták közül ugyan kit nem üldöztek a ti atyáitok? (ApCsel 7:52)  kérdezte tőlük Szent Szellemmel telve, de abban a pillanatban meg is nyílt szeme előtt a Menny, míg a nyájat eltöltötte a harag úgy, hogy fogukat csikorgatták. A gyülekezet érdeke soha nem különbözhet Jézus érdekétől.

Aki mindig a csorda után megy, az mindig szaros füvet fog enni... (népi bölcsesség)

A ki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű. (Példabeszédek 28:23)  Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. (Ezékiel 33:8)  Mert bár Isten igazságos útjait felismerték – hogy akik ily dolgokat cselekszenek halálra méltók –, mégis nemcsak megteszik ezeket, hanem azokat, akik e dolgokat művelik, egyetértésükkel erősítik.(Róma 1:32)

(5)


A bővölködésről szóló tanok meggyengítik a gyülekezetet figyelmeztet David Wilkerson
(Warning Of Coming Prosperity Doctrines From America)
Daniel Kolenda (CfaN) 


Facebookon keresztül üzent a Chicagóból Reinhard Bonnke a világnak azon a napon, amikor az USA legfelsőbb bírósága döntött az egyneműek házasságának legalizálása mellett.
  The Bible is the Constitution of the Kingdom of God. No majority of any parliament on earth, no earthly government or supreme court can change it. Democratic vote or consensus does not decide Bible truth. "Forever, O Lord, Your word is settled in heaven" (Psalm 119:89). Jesus said: I AM THE TRUTH. 
God bless you. REINHARD BONNKE
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz