elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Specialista

Közzétette Leonard Ravenhill itt Akinek füle van, hallja meg! · 13/11/2018 22:00:00
Tags: PRÓFÉTA
A specialista

Részlet Leonard Ravenhill „Miért marad el az ébredés” című könyvéből

   Az óriás iparvállalatok alkalmaznak olyan embereket, akikre akkor van szükség, ha valami baj van. Ha valamelyik gép leáll, ezek az emberek akcióba lépnek: megkeresik és elhárítják a hibát, majd újraindítják a gépet. Ezeket az embereket nem érdekli a jól működő rendszer, ők arra specializálódtak, hogy megtalálják a hibát és elhárítsák azt.

   Isten királyságában is hasonlóan vannak ezek a dolgok. Istennek is mindig vannak „specialistái”, akiket leginkább egy nemzet vagy gyülekezet erkölcsi és szellemi romlása érdekel. Ilyen emberek voltak Illés, Jeremiás, Malakiás és Isten más kedves emberei, akik a történelem kritikus pillanataiban tűntek fel, hogy figyelmeztessenek, intsenek és dorgáljanak Isten és az igazság nevében.

   Ezer vagy tízezer hivatásos pap, pásztor vagy tanító munkálkodhat csendben, észrevétlenül mindaddig, míg Izrael (vagy az Egyház) rendben van. Ha viszont Isten népe letér az igazság ösvényéről, a specialista azonnal megjelenik. A bajok iránti érzékenysége ösztönzi őt az Úr és Izrael megsegítése érdekében.

  Egy ilyen ember valószínűleg radikális, időnként erőszakos is lehet. Az összegyűlt tömeg kíváncsian nézi a munkálkodását és hamar megbélyegzi őt: szélsőségesnek, fanatikusnak és negatívnak tartják. Bizonyos értelemben igazuk is van. Céltudatos, szigorú és bátor, mert adott körülmények között ezekre a tulajdonságokra van szükség. Egyeseket ez sokkol, másokat megrémít, és nem keveseket elidegenít. Tisztában van azzal, hogy ki hívta el őt és mit kell cselekednie. A szolgálata a vészhelyzetekhez kapcsolódik. Ez a tény jellemzi és különbözteti őt meg másoktól.

    Az ilyen embert az egyháznak is kötelessége lenne nagyon megbecsülni. A furcsa azonban az, hogy az egyház ritkán akarja megbecsülni az ilyen embert az életében. Rendszerint a következő nemzedék állít neki síremléket és írja meg az életrajzát, mintha ösztönösen megérezné a kötelességét, amit az előző generáció elmulasztott.

   Az ilyen ember társasága nem kellemes. Az a hivatásos evangélista, aki az összejövetel végén azonnal otthagyja a közösséget, hogy egy drága étterembe menjen ünnepelni és viccelődni a támogatóival, azt fogja érezni, hogy az ilyen ember megszégyeníti őt. Nem fut ugyanis el megoltva ezzel a Szent Szellemet, mintha valaki „kiütné egy hordó csapját”, hanem kitart, mert folyamatosan, mindenhol keresztyén, ami megkülönböztető jele a jellemének. Lehetetlen közömbösen viszonyulni hozzá. Az ismeretségi köre két jól megkülönböztethető csoportra osztható: akik őszintén szeretik, és akik teljes szívből gyűlölik őt.

(fordította Abonyi Sándor)FÉRFI-ASSZONY

Közzétette Biblia itt Akinek füle van, hallja meg! · 6/10/2018 14:32:00
Tags: különbségek
Azt akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, s minden asszonynak feje a férfi, a Krisztusnak feje pedig az Isten  Megszégyeníti fejét minden férfi, aki úgy imádkozik vagy prófétál, hogy a fején tart valamit. Megszégyeníti fejét minden nő, amikor fedetlen fejjel imádkozik vagy prófétál. Mert egy és ugyanaz, mint egy megnyírt nő. Mert ha nem fedi le fejét a nő, akkor beretváltassa is le haját. Ha pedig éktelen dolog a nőnek, hogy megnyiratkozzék vagy megberetválkozzék, akkor fedje el arcát! Férfi ellenben nem tartozik befedni a fejét, miután ő Istennek képe és dicsősége, a nő meg a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van a nőből, hanem a nő a férfiből, mert nem is a férfit teremtették a nőért, hanem a nőt a férfiért. Ezért tartozik a nő viselni a fennhatóság jelét a fején az angyalok miatt. Ettől eltekintve sem nő nincs férfi nélkül, sem férfi nő nélkül az Úrban, mint ahogy tudniillik a nő a férfiból lett, úgy a férfi a nő által lesz, de minden Istenből. Ti magatoktól ítéljétek meg, illik-e a nőnek fedetlenül imádkozni Istenhez. A természet is nem azt tanítja-e nektek, hogy a férfinak gyalázatára válik, hogy hosszú hajat viseljen, a nőnek ellenben dicsősége, ha hosszú hajat ereszt, mert a hosszú haját fátyol gyanánt kapta. Ha pedig valaki úgy vélekedik, hogy szereti a civakodást, nekünk ilyen szokásunk nincs, sem az Isten egyházainak nincsen. 1 Kor 11: 3 Egyedül Jézus

Közzétette Wigglesworth itt Gyülekezetet · 29/9/2018 14:41:00
Tags: Wigglesworth
Sok egyház próbált már benyomást gyakorolni erre a világra, de mind csődöt mondtak, mert embereket állítottak a középpontba. (Smith Wigglesworth)Megtartó

Közzétette goseer itt Gyülekezetet · 7/9/2018 21:46:00
Tags: szabadság
   Látom ezt az istentelen propagandát, ami sugallja, hogy a gyülekezet, közösség a megtartó, és nem egyedül Jézus Krisztus.
Emiatt nem mernek felnyílni, szabadon beszélgetni, valóságos közösséget megélni, mert az egyenesség, őszinteség egy szeretetteljes közegben élhető meg.
   Isten a szeretet, ahol Ő van, ott a szabadság. Szabadság a táncra, az énekre, kijelentések elvételére, félelmek nélküli megosztására.egyetértés

Közzétette Spurgeon itt Akinek füle van, hallja meg! · 30/8/2018 15:58:00
Tags: Egység
„…Juhokként küldettünk ma farkasok közé; lehet megegyezés?
Lángra lobbantottak, hogy égjünk a sötétben; lehet egyetértés?

Avagy nem maga Krisztus mondotta: »Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak e földre, nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy fegyvert!« Értsétek meg, ez a legigazabb módja annak, ahogy a Szellem egységének megőrzésére törekedhetünk, mert Krisztus, a harc embere Jézus is, a béketeremtő. Ám a tartós szellemi béke létrehozásához a gonoszság falanxát szét kell zúzni, a sötétség egységét pedig pozdorjává törni. Azért imádkozom, hogy Isten mindörökre őrizzen meg bennünket az olyan egységtől, amelyben az igazságot semmibe veszik, amelyben az elvek helyére fortélyok lépnek, s amelyben a keresztény hőst ékesítő nemes és férfias erényeket a szeretetről való nőies affektálás váltja föl. Az Úr szabadítson meg bennünket a szava és akarata iránti közönytől, mert ez hozza létre azt a levegőt is mérföldekre megdermesztő hideg egységet, amilyent a heggyé fagyott jégtömeg áraszt magából; a sírjaikban szendergő holtak egységét, akik már semmiért sem küzdenek, mert az élők javaiban nincs már osztályrészük. Van egyfajta egység, mely ritkán bomlik fel: az ördögök egysége, kik hatalmas hűbéruruk szolgálatában sohasem mondanak ellent és nem civakodnak – e rettenetes egységtől tarts meg, ó mennynek Istene!… Minden olyan egység rombolása, amely nem igazságon alapszik, a Szellemtől való egység építését készíti elő…”

(The C. H. Spurgeon Collection, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Vol. 11, 3–4. p.)NIKOLAITA BRENDSZEREK

Közzétette WATCHMAN NEE itt Gyülekezetet · 14/8/2018 21:27:00
Tags: NIKOLAITÁK
   "A világi egyház atyáinak rendszere, az állami egyház papsági rendszere és a független gyülekezetek pásztori rendszere mind ugyanolyan természetű. Mind Nikolaiták. A Bibliában csak testvérek vannak. Van pásztori ajándék, de nem a pásztorok rendszere. A pásztori rendszer emberi hagyomány. Ha Isten gyermekei nem hajlandók visszatérni a kezdeti helyzethez, akkor nem számít mit tesznek, nem lesz helyes."

WATCHMAN NEEKIJÖNNI BABILONBÓL?

Közzétette WATCHMAN NEE itt Akinek füle van, hallja meg! · 14/8/2018 21:21:00
Tags: BABILONBÓL?
   "Nem a mi dolgunk, hogy embereket rávegyünk arra, hogy elhagyják a felekezeteket és csoportokat. Arra legyen legfőbb gondunk, hogy az embereket az Úr Jézus Krisztus és az Ő keresztje erejének igaz ismeretére elvezessük… Ha egy hívő nem tanulta meg a kereszt útját, és ha nem tanult meg Szellemben járni, mit nyer azzal, ha kijön egy felekezetből?"

WATCHMAN NEEHŰSÉG

Közzétette Rick Joyner itt Go for it! · 30/4/2018 21:18:00
Tags: LOJALITÁS
   A lojalitás csodálatos és dicsőséges mozgatórugó, de ha egy személyhez vagy szervezethez lojálisabbak vagyunk, mint Jézus Krisztushoz és az Ő igazságához, minket is az fenyeget, hogy rossz ügyért küzdünk, bármennyire is bátornak vagy nemeslelkűnek is bizonyulunk.
(Rick Joyner) Igazság - bűn - ítélet

Közzétette Derek Prince itt Akinek füle van, hallja meg! · 20/4/2018 11:21:00
Tags: IGAZSÁG
   Én úgy látom, hogy e három dolog olyan örök és megváltozhatatlan igazság, melyen minden valódi hitnek alapulnia kell: bűn, igazság és ítélet. Ha azt kérdezzük, mi a bűn, azt mondja az írás, hogy minden, ami nem igazság, az bűn. Így tehát minden tettünkben és mindenki életében két lehetőség van: bűn, vagy igazság. Ha pedig egy dolog nem igazságos, akkor az bűnös.
(Derek Prince) Krisztuséi

Közzétette Egri István itt Go for it! · 15/4/2018 21:30:00
Tags: Testvérek
  "Azok, akik a Krisztuséi felismerik, hogy kik a Krisztuséi"
(Eiben)Frissebb posztok | Előzmények
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz