KINEK ADOTT TIZEDET PÉTER, JÁNOS, ÉS PÁL APOSTOL? - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

KINEK ADOTT TIZEDET PÉTER, JÁNOS, ÉS PÁL APOSTOL?

Közzétette goseer itt tévelygések · 11/5/2015 13:41:00
KINEK ADOTT TIZEDET PÉTER, JÁNOS, ÉS PÁL APOSTOL?
    Hogy kiknek? Ugyan azoknak, akiknek a Jézussal való találkozás előtt mindig is adták! Ezen a területen nem történt változás, sőt ha figyelmesen olvassuk a Pál letartóztatásáról és kihalgatásáról írt sorokat, akkor  a nemzetektől gyűjtött adományok is szóba kerülnek, mint olyan felajánlások, amelyeket Pál hozott fel Jeruzsálambe.  "Sok év elmúltával jelentem itt meg, hogy népem számára könyöradományokat és felajánlásokat hozzak. Ebben a foglalatosságban találtak engem bizonyos ázsiai zsidók, mikor a szent helyen a szent tisztulást végeztem, de nem csődületben, sőt anélkül, hogy bármily zavart keltettem volna." (ApCsel 24:16-17)   Ezekkel a sorokkal cseng egybe az, amit a korintusiaknak írt: "Ami pedig a szentek számára rendezett gyűjtést illeti, úgy tegyetek ti is, amiképpen Galácia egyházainál rendelkeztem. A hét első napján ki-ki tegye félre magánál, amit hét közben sikerült összegyűjtenie, hogy ne akkor legyenek gyűjtések, mikor odamegyek. Mikor pedig már ott leszek, azoktól fogom Jeruzsálembe elküldeni kedvességeteket, akiket kipróbáltaknak ítéltetek. Ha azután méltó lesz a gyűjtés arra, hogy én is elutazzam, velem fognak menni." (1Korintus 16:1-4)  Felmerülhet a gondolat, hogy ,mit keresett Pál a szent helyen, azaz a templomban. Adományokat, felajánlásokat vitt és szent tisztulást végzett! Megtagadta volna Krsiztus véráldozatát áldozatát? Dehogy is, szó sincs erről! Pál jól ismerte Jézus szavait:  "Ne gondoljátok, hogy a törvényt, vagy a prófétákat eltörölni jöttem. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem őket. Bizony azt mondom nektek, hogy amíg a menny és a föld elmúlnak, a törvényből egy i betű vagy egy vesszőcske sem múlik el, amíg csak minden meg nem történik." (Máté 5:17-18)  Keresztyénként is megtartotta a trövény rá vonatkozó részeit, és nem vonakodott követni a jeruzsálemi vének tanácsát: "A következő napon Pál velünk együtt elment Jakabhoz. Megjelentek a vének is mind. Pál, miután köszöntötte őket, esetről esetre eléjük tárta, hogy mit tett Isten az ő szolgálatán keresztül a nemzetek között. Azok, mikor hallották, dicsőítették az Istent, és azt mondták neki: „Látod testvérem, hány tízezer hívő van már a zsidók között, és valamennyi buz-gón megőrzi a törvényt. Felőled azonban az a beszéd hangzik, hogy mindazokat a zsidókat, akik a nemzetek között élnek, Mózestől való elpártolásra tanítod, hogy azt mondod, hogy ne metéljék körül gyermekeiket, és ne járjanak az átöröklött szokások szerint. Hogy áll hát a dolog? Mindenesetre meg fogják hallani, hogy idejöttél. Tedd meg azért, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat vettek magukra. Vedd ezeket magadhoz és fogj velük együtt szent tisztuláshoz. Fizess be értük, hogy lenyírathassák, a hajukat és akkor mindenki látni fogja, hogy semmi sem igaz abból, amit felőled hangoztatnak, ellenkezőleg, magad is úgy élsz, hogy megőrzöd a törvényt." (Ap Csel 21:19-24)  Pál azt akarta, hogy Timóteus vele utazzék el, fogta hát és körülmetélte őt a zsidók miatt, kik azokon a helyeken laktak. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy hellén volt az apja.(Ap Csel 16:3)
    Testvéreim a törvény alapján nincs jogalap arra, hogy az egyház tizedet szedjen. Krisztus első követői nem is próbálkoztak ezzel, sőt évszázadok teltek el anélkül, hogy az egyházban szóba került volna a tized szedése. Péter, János, és Pál apostol ugyan úgy adták a tizedüket azoknak, akiket a törvény szerint illetett, mint a Jézus Krisztussal való találkozásuk előtt., ők maguk pedig jog alap nélkül nem gyűjtöttek tizedet.  Ne féljetek, és ne hagyjátok magatokat megtéveszteni akkor se, ha a Bibliából kiragadott sorokkal zsarolnak meg benneteket :  Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. (Malakiás 3:8)  Valóban, felekezetek, gyülekezetek csalják meg Isternt ( a nép egészben), mert a Bibliára hivatkozva gyűjtenek tizedet, de a tizednek a kezelését, elosztását nem bibliai módon teszik. Amennyiben a törvény betűire hivatkozunk, akkor a törvény szerint kell élnünk, nincs mód az alternatív megoldásokra. Egy kicsit innen, egy kicsit onnan!  Ismét bizonyságot teszek minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy az ilyen tartozik az egész törvényt megtenni. Nem használ nektek a Krisztus, akik a törvény által kerestek igazságot. Kiestetek a kegyelemből. Mi ugyanis Szellem által hit alapján várjuk az igazságosság reménységét. (Galata 5:3-4) 
     Van szabadságunk arra, hogy  tizedet adjunk a kegyelem törvénye szerint, de ezt a Szent Szellem vezetése által hit alapján tegyük, nem elfelejtve azt, hogy a törvény szerint se a gyülekezeté volt a tized! Egy része bizony a szegényeket illette, más rész pedig a kézbe lett kötve, ahogy azt az első részben le lett írva.
Nincs hozzászólás

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz