sok nyomorúságon át vagy barátság a világgal - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

sok nyomorúságon át vagy barátság a világgal

Közzétette goseer itt Go for it! · 9/9/2015 09:06:00
   Jézus kompromisszum mentes életvitele nem tette lehetővé, se Izrael gyülekezetének vezetőivel, se Pilátussal, a világi hatalom megtestesítőjével való egyezkedést élete megmentésére. A rókának titulált Heródes királyhoz csak egy szót se volt hajlandó szólni. Egyedül apjával beszélte meg a lehetőségeket szorongatott helyzetében:  arcára borulva imádkozott és ezt mondta: „Atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár!”
   Hatalomért, befolyásért, túlélésért mostanság is sokan dörgölőznek egyházi, világi vezetőkhöz, kölcsönösen hízelegve egymásnak kompromitálódnak. Milyen szép szavakkal ecsetelték egykor, hogy más felekezetek, gyülekezetek hogyan cserélték el a kenetet a történelem során, a világi hatalomért, míg orrukat meg nem csapta a nagy lehetőség, a sátáni ajánlat vonzó illata: 
„Neked adom ezt az egész birodalmat s a királyságok dicsőségét, mert nekem adták azt, és én annak adom, akinek akarom,... Lukács 4:6)   A világ szereti, és megvédi az ővéit, elismerést, tisztességet, befolyást ad és enged az övéinek, de üldözni fogja az istenfélőket a korrupt gyülekezet  tagjain keresztül, és a világ ennek fejében nagylelkűen szabad utat ígér az elismert egyháznak a Mennybe. 

Ha tehát valaki a világ barátja akar lenni, Isten ellenségévé lesz (Jakab 4:4)

   Pál és Barnabás a Krisztusról szóló örömhír részének tekintették az üldözéseket, s hangoztatták, hogy sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten királyságába. (Apostolok Cselekedetei 14:22)

   Pál még tovább megy, így ír Timóteusnak, akit fiaként szeretett, mielőtt fejét vették: 
Te azonban az én tanításomat követted, az én életutamat, az én célkitűzéseimet, az én hűségemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, állhatatosságomat, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, melyek Antióhiában, Ikóniumban, Lisztrában estek rajtam. Milyen üldözéseket viseltem el. De mindegyikből kiragadott az Úr. Akik a Krisztus Jézusban istenfélelemmel akarnak élni, azokat mind üldözni fogják. (2Tim 3:10-12) 

Nincs hozzászólás

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz