Tizedről - Raj Tamás - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tizedről - Raj Tamás

Közzétette Raj Tamás itt tévelygések · 20/11/2017 18:39:00
Tags: Tizedamózesitörvényekfényében
   A tized adása (mint egyfajta adórendszer) Mózes intézkedése volt, az Örökkévaló parancsára.
Azért volt erre szükség, mert Lévi törzse (a papi törzs) nem kapott földbirtokot a honfoglalás után, viszont ők látták el az összes közszolgálatot és a Szentély körüli teendőket is.
   Korábban is létezett ugyan tized (gondoljunk Ábrahám tizedére Malkicedek részére), ám ez csupán önkéntes és egyszeri felajánlás lehetett a tisztelet jeléül.
   A tizedadás tehát az ókori Izrael adórendszere volt, s a Szentély pusztulása (i.sz. 70) óta (mivel a leviták sem látják el régi feladatukat) a zsidók sem gyakorolják. Viszont kétségtelen, hogy ebből a bibliai előírásból vették át és alkalmazták a középkori keresztény papi tized és a földesúri dézsma gyakorlatát. Sőt, egyes vallási irányzatok ma is kötelezőnek vallják azt.
Raj Tamás Főrabbi

Forrás. Zsido. HuNincs hozzászólás

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz