Más „Jézus” és az ő szolgálata - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Más „Jézus” és az ő szolgálata

Közzétette Zac Poonen itt Akinek füle van, hallja meg! · 7/8/2017 21:39:00
Tags: gyűjtés
Más „Jézus” és az ő szolgálata

„Olyan könnyen becsaphatók vagytok. Bárki bármit mond, azt elhiszitek, még ha egy más „Jézust” prédikál is, nem azt, akit mi prédikálunk.”
  (2 Kor. 11.4 – Living Bible).

 Képzeljétek el, hogy Júdeában vagytok közel 2000 évvel ezelőtt, és hallottatok valakinek a szolgálatáról, akit „Názáreti Jézusnak” hívnak, aki gyógyítja a betegeket. Nem láttad még Őt személyesen, ezért boldog vagy, amikor átverekszed magad a tömegen és jelen vagy egy gyógyító összejövetelen Jeruzsálemben, ahol a szónokot „Jézusnak” hívják.

 Amikor közelebb kerülsz, akkor látod „Jézussal”, a szónokkal együtt ott ülni a színpadon Pilátust, Heródest, Annást és Kajafást. „Jézus” feláll és a sokaság felé szólva azt mondja: nagyon megtisztelő számukra, hogy Palesztina két legnagyobb világi uralkodója, „a nagyra becsült Heródes és Pilátus eljöttek, hogy a jelenlétükkel megtiszteljék az összejövetelt.” Itt van azonban „Isten két nagy embere Annás és Kajafás főpap is, hogy megáldja az összejövetelt”.

 „Jézus” ezen bevezető szavak után hívja Heródest és Pilátust, hogy ünnepélyesen nyissák meg az alkalmat és szóljanak néhány szót. Heródes és Pilátus dicsérik „Jézust”, hogy a szolgálata milyen áldásos a közösség számára és megérdemli minden ember támogatását. Ezt követően Annás és Kajafás püspök urakat is hívja „Jézus”, hogy mondjanak néhány szót és „imádkozzanak az alkalomért”. Ők is nagyon dicsérik „Jézust” és hívnak minden embert a felekezetükbe, hogy teljes szívvel támogassák „Jézus” szolgálatát.

 Ezt követően „Jézus” Iskariótes Júdást hívja, hogy mondjon néhány szót a szolgálat anyagi szükségeiről. Júdás arról beszél, hogy tízezer dénár szükséges a szolgálat működtetéséhez. Azt mondja, hogy a „felajánlási nyomtatványok” elérhetők az ajtónál álló szolgálóknál azok számára, akik több mint 1000 dénárral járulnak hozzá, kijelentve, hogy „Jézus” megígérte, hogy különleges imával imádkozik az ilyen emberekért (függetlenül attól, hogy hívők vagy hitetlenek – minden gazdag embert szívesen látnak és minél gazdagabb valaki annál jobb!). Heródes ekkor felkel, hogy adókedvezményt ajánljon fel mindazoknak, akik közreműködnek ’Jézus’ szolgálatában. A gyűjtés ekkor meg is történik. Ezt követően „Jézus” egy rövid üzenettel szolgál, bemutatva a csodatévő erejét, ami meglepi az egyszerű embereket és meggyógyít néhány beteg embert. Azt követően, mielőtt bárki találkozhatna vele, sietve távozik Heródessel, Pilátussal, Annással, Kajafással és Iskariótes Júdással (és a pénzeszsákkal) római királyi hintóba ülve a Jeruzsálem központjában lévő érseki palotába, hogy együtt ünnepeljenek.

 Mindezek után, ha csak egy kis megkülönböztető képességgel és tapasztalattal rendelkező, új megtért is vagy kellemetlenül fogod érezni magad. Mindaz, amit láttál egyáltalán nem úgy tűnik, hogy összhangban lenne azzal, amit a Jézusról szóló beszámolókból Jézus néhány apostolától, olyanoktól, mint Máté, Péter és János hallottál.

 A Sátán azonban jelen van, hogy a füledbe súgja: “meg van írva: ‘ne ítélj’” (Máté 7.1), de ti mondjátok neki, hogy “az is meg van írva, hogy ‘ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba.”    (1 Ján. 4.1).

Végül egy világos következtetésre juttok: “ez nem az a Jézus, akit hallottam. Ez minden bizonnyal egy „másik Jézus.”
Igazatok van, ez egy másik ’Jézus’.
Hogyan jutottál erre a következtetésre? Úgy, hogy „nektek kenetetek van arra, hogy ismerjétek az igazságot.” (1 Ján. 2.19-20, 27):

  1. Az igazi Jézus nem kér semmiféle támogatást a szolgálatához világi uralkodóktól vagy bármiféle felajánlást megtéretlen vallási vezetőktől. Nem is hízeleg senkinek. Amikor egy püspök egyszer Jézushoz jött, azt mondta neki, hogy újjá kell születnie (Ján. 3.1-10). Jézus Heródes királyt „rókának” hívta (Luk. 13.31-32) és még azt is elutasította, hogy beszéljen vele, amikor találkoztak. (Luk. 23.8-9).
  2. Az igazi Jézus sohasem kérne pénzt – még a szolgálatára sem. Tudatában van annak, hogy a szükségeit egyedül a mennyei Atya ismeri. Az Atya használhat embereket vagy akár egy halat is (egy esetben), hogy betöltse Jézus szükségét.(Luk. 8.1-3; Máté 17.27).
  3. Az igazi Jézus sohasem „árulná” az imáját semmilyen áron. Simon a samáriabeli mágus egyszer pénzt ajánlott Péter imájáért és Péter megdorgálta ezért a gonoszságért, hogy nyilvánvalóvá tegye: „Isten ajándéka pénzen nem vehető meg” (Ap.csel. 8.18-23). Simon azonnal bűnbánatot érzett, de sok megtéretlen követője volt évszázadokon keresztül, akik azt állítják, hogy Péter leszármazottai, de még mindig pénzért árulják az imáikat. Luther Márton, Péterhez hasonlóan fellépett az ilyen gonoszsággal szemben a maga korában, de Luther néhány követője (a mai protestánsok) elkezdték készpénzért „árulni” az „imáikat” és a „próféciáikat” és sajnos Simonhoz hasonlóan sokan szívesen fizetnek érte.

 Jézus nyomatékosan figyelmeztet minket, hogy az utolsó napokban a megtévesztés olyan kifinomult lesz, hogy még a választottakat is majdnem megtéveszti – különösen a jelek és a csodák által. (Máté 24.24). A választottaknak óvatosaknak kell lenniük és minden szolgálatot meg kell vizsgálni ma, különösen a „jelekkel” és a „csodákkal” szolgálókat. Jézus még mindig tesz csodákat és gyógyít betegeket a Szent Szellem valódi ajándéka által. Azonban nem minden valódi, ami „Jézus nevében” történik.

 Jézus azt mondta nekünk, hogy ne higgyük el, amikor az emberek azt mondják, hogy Jézus fizikai testben megjelent a szobájukban (lásd Máté 24.26). A mi Urunk megígérte, hogy velünk lesz (az Ő szelleme által) a világ végezetéig, de fizikai testben csak akkor fogjuk majd meglátni, amikor dicsőségben visszatér. Jézus a mennybemenetelétől számított több mint 1900 évig sohasem távozott el feltámadt testben az Atya jobbjáról. Csak Pál és István látta Őt ott (Ap.csel. 7.53; 9.3). Még János sem látta Jézust fizikai testben Patmosz szigeten, csak jelképesen volt leírható a jelenléte (Jel. 1.13-16). Amikor Jézus végül elhagyja a mennyet, az csak a földre való második visszatérésekor lesz. Ezért, amikor egyesek azt mondják ma, hogy Jézus bejött a szobájukba, „ne higgyetek nekik”.
Könnyen becsapható hívőktől körülvéve nem nélkülözhetjük a szellemi megkülönböztetést. Isten igéje egyértelmű világosságot ad mindenkinek, aki vágyik rá ezekben az utolsó napokban. Ha egyedül ezt a világosságot követjük, akkor sosem fognak megtéveszteni minket.
-§ –
Ez az írás – változtatás nélkül – szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com
Fordította: Abonyi Sándor (https://keskenyut.wordpress.com)Nincs hozzászólás

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz