elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

De te, oh Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet

mondom
Közzététel szerző: goseer itt Megelégedett · 20 Augusztus 2015
   Az éneklőmesternek, az Úr szolgájától, Dávidtól, a ki az Úrhoz ez ének szavait azon a napon mondotta, a melyen az Úr megszabadította őt minden ellenségének kezéből, és Saul kezéből. És monda: Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úrnak beszéde tiszta; pajzsuk õ mindazoknak, a kik bíznak benne.
   Megszabadított engem az én erős ellenségemtől, s az én gyűlölőimtől, a kik hatalmasabbak voltak nálamnál. Rám jöttek veszedelmem napján; de az Úr volt az én támaszom. És kivitt engem tágas helyre; kiragadt engem, mert kedvét leli bennem.
Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem; Zsoltárok 18

Dávid zsoltára; fia, Absolon elõl való futásakor.Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók! Sokan mondják az én lelkem felõl: Nincs számára segítség Istennél, Szela. De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsõségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és õ meghallgata engemet, az õ szentsége hegyérõl. Szela. Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptõl sem, a mely köröskörül felállott ellenem.
Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela. (Zsoltárok 3)
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Vissza a tartalomhoz