Go for it! - elmondom - mondom

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

IGAZI HIT

Közzétette Tozer itt Go for it! · 20/1/2019 19:09:00
Tags: HIT
 Az igazi hit odaszánást feltételez
    Sok keresztyén számára Krisztus nem több, mint egy gondolat, legjobb esetben egy ideál, de semmi képpen nem egy élő valóság. Gyakorló hívők milliói úgy beszélnek Krisztusról mintha reális lenne az életükben, ugyanakkor úgy viselkednek, mintha nem is létezne. A valódi állapotunk mindig abban fedezhető fel ahogy cselekszünk, és nem abban, ahogy beszélünk.

    Ha a hitünket odaszánás követi, azzal bizonyíthatjuk leginkább a valódiságát. A nem valódi hit jellemzője, hogy nem rendelkezhet a hitvallóval. Egyeseket közülünk mélyen sokkolna, hogyha hirtelen szemtől-szembe találnánk magunkat a hitelveinkkel, és ráadásul valaki arra kényszerítene bennünket, hogy a gyakorlati élet tüzében próbáljuk ki őket.

   Sokan közülünk gyakorlottá váltunk abban, hogy miként kell az életünkben úgy helyet adni a keresztyén igazságoknak, hogy azok gyakorlati jelentősége mégse hozzon kínos helyzetbe. Úgy alakítjuk a dolgainkat, hogy elég jól meglegyünk a mennyei segítség nélkül is, miközben látszólag igényeljük azt. Dicsekszünk az Úrral, miközben gondosan figyelünk arra, hogy ne kerüljünk Istentől függő helyzetbe. „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!” Jeremiás 17: 9.

   A hamis hit mindig igyekszik biztosítani egy kiútat arra az esetre, ha netán Isten cserben hagyna. Az igazi hit csak egyetlen utat ismer, és örömmel hagyja magát megfosztani mindenféle másod-utaktól és szükségmegoldásoktól. Az igazi hit gondolkodása egyszerű– vagy Isten, vagy a teljes összeomlás. Isten azonban Ádám óta egyetlen benne bízó embert sem hagyott cserben.

   A hamis hitű ember örökké harcolni fog a hitvallásáért, ugyanakkor tudatosan kerüli az olyan kínos helyzeteket, amikor a saját jövője függne a hite valódiságától. Mindig gondoskodik sajátmaga számára egy menekülési útvonalról, hogy amikor „a tető beszakad”, lehessen valahogy kimenekedni.
Manapság nagy szükségünk van keresztyénekre, akik olyan elszántan bíznak Istenben most is, mint amilyen elszánt bizalomra lesz szükségük életük utolsó napján. Mindannyiunk életében eljön az idő, amikor semmink se marad, csak Isten. Egészség és vagyon és barátok és búvóhelyek mind eltöröltetnek... és csak Isten marad nekünk. A hamis hitű ember számára ez egy félelmetes gondolat, de a valódi hittel rendelkező ember számára ez a lehető leg vígasztalóbb gondolat.
    Valóban tragédia lenne megérkezni arra a helyre, ahol csak Isten maradt nekünk, és ott rádöbbenni, hogy földi vándorlásunk folyamán soha nem bíztunk Istenben igazán. Talán jobb lenne megkérni Istent most, hogy távolítson el tőlünk minden hamis bizalmat, szabadítsa meg a szívünket mindenféle titkos búvóhelytől, és vigyen ki minket nyílt helyre, ahol önmagunk számára is felfedezhetjük, hogy tulajdonképpen bízunk-e őbenne, vagy nem. Ez kemény kúra a bajainkra, de ugyanakkor hatékony. Ennél gyengébb gyógymód nem célravezető. Az időnk pedig rohamosan fogy.

A. W. TozerALÁZAT

Közzétette Jonathan Edwards itt Go for it! · 2/1/2019 14:09:00
Tags: Alázatos
"„A lelki gőg gyakran szokatlan külső megjelenésre készteti az embereket, hogy különös beszédmódot, szókincset használjanak, hogy hangjuk, ábrázatuk és viselkedésük eltérő legyen.

De a kiváltképpen alázatos ember, habár erősen ragaszkodik hivatásához, bármennyire is különc, hiszen egyedül halad a menny felé vezető úton, még akkor is, ha az egész világ megfeledkezik róla, nem élvezi a különcséget önmagáért. Nem kívánja, hogy megkülönböztetett személynek tekintsék és tartsák, sem hogy többre becsüljék másoknál, megvetve a többiek társaságát és a hozzájuk való hasonlóságot. Épp ellenkezőleg: mindenkinek mindenné kíván lenni; kíván engedni és alkalmazkodni mások tetszését keresve, minden dologban, kivéve a bűnt.” 
(Jonathan Edwards)HŰSÉG

Közzétette Rick Joyner itt Go for it! · 30/4/2018 21:18:00
Tags: LOJALITÁS
   A lojalitás csodálatos és dicsőséges mozgatórugó, de ha egy személyhez vagy szervezethez lojálisabbak vagyunk, mint Jézus Krisztushoz és az Ő igazságához, minket is az fenyeget, hogy rossz ügyért küzdünk, bármennyire is bátornak vagy nemeslelkűnek is bizonyulunk.
(Rick Joyner) Krisztuséi

Közzétette Egri István itt Go for it! · 15/4/2018 21:30:00
Tags: Testvérek
  "Azok, akik a Krisztuséi felismerik, hogy kik a Krisztuséi"
(Eiben)mi vagyunk a felelősek

Közzétette goseer itt Go for it! · 1/2/2018 14:14:00
Tags: MEGTISZTÍTJA
   Isten nem küld szekeret, hogy bevihessen az Igéret földjére bennünket.
Nem mondhatjuk, hogyha Isten be akar vinni a mennybe, akkor be is visz.. törekednünk kell ! Erőszakosoké az Isten országa... 
Ha Isten meg akarja tisztítani a gyülekezetet....
...mi vagyunk a felelősek! Nekünk kell cselekednünk...A legjobb barát őszinte

Közzétette Paul Washer itt Go for it! · 7/1/2018 10:46:00
Tags: ŐSZINTE
    Egy bölcs ember mondott nekem régebben valamit, amit meg kell értenetek.

   Azt mondta: Paul, az a legjobb barátod, aki a legőszintébb veled. Mi, Amerikában olyan érzékenyek lettünk, hogy senki sem inthet meg bennünket. Senki sem mondhatja nekünk, hogy tévedtünk. Szolgálók és előljárók is bevették ezt a hazugságot: Mi nem szeretnénk senkit megbántani, "kereső-barátok" akarunk lenni.
   Ideje megtudnod, hogy csak egyetlen kereső van, akit úgy hívnak, hogy Örökkévaló Isten. És ha barátságos akarsz lenni a gyülekezetben, akkor Istennel kell barátságos lenned. Isten dicsőségéért jobban kell aggódnod, mint azon, hogy mit szólnak majd az emberek! Fel kell hogy ismerd, hogy aki a legőszintébb veled, az szeret a legjobban. 

  A hamis próféták arról ismerhetők fel legjobban, hogy mindig azt mondják, amit hallani szeretnél. Szórakoztatni fognak, elérik, hogy tapsolj és ugrálj, jó érzéseket keltenek benned, és szórakoztatnak. És egy olyan kereszténységet állítanak eléd, amely a gyülekezetedet egy 'Jézus vidámparkká' változtatja. És annyira jól érzed majd magad, hogy sohase kell ilyen dolgokról gondolkoznod: Munkálkodik-e Isten az életemben? Növekedek-e a szentségben? Tényleg újjászülettem-e?

  Figyeljetek rám! Ha mindenki azt hiszi ebben a városban, hogy üdvözülni fog - mi tudjuk a Szentírásból, hogy ez nem igaz. Mert a Biblia azt mondja, hogy csak kevesen mennek be, akkor honnan tudhatod, hogy van-e üdvösséged? Honnan tudhatod igazán, hogy üdvösséged van? Mert valaki azt mondta? Mert elmondtál egy imát? Mert hittél? De hadd kérdezzem meg, honnan tudod, hogy hittél? Mindenki azt mondja, hogy hisz. Honnan tudod, hogy nem vagy te is egy közülük? 

  Tudod mit mond a Biblia, honnan tudhatod, hogy van-e üdvösséged? Tudod-e, hogy mit tanított a baptista teológia egészen ötven évvel ezelőttig, hogy honnan ismerheted fel - üdvösséged van-e? Onnan tudhatod, hogy üdvösséged van, hogy az életed egy folyamatos változáson megy keresztül. És egész életmódoddal Isten igazságának az ösvényén jársz. És mikor lelépsz erről az ösvényről, és engedetlenné válsz, ahogy ezt mind megtesszük, akkor Isten érted jön és visszahelyez az ösvényre.

   A legjobb bizonyítéka, hogy valóban újjászülettél, hogy Isten nem engedi, hogy úgy beszélj, ahogy a tested beszélni akarna. Isten nem engedi, hogy úgy öltözködj, ahogy az érzéki világ és érzéki egyház engedi, hogy öltözködj. Isten nem engedi, hogy úgy cselekedj mint a világ, úgy beszélj mint a világ, olyan szagot árassz mint a világ, olyan dolgokat hallgass mint a világ.

Paul Washerlelkiismeret

Közzétette goseer itt Go for it! · 6/1/2018 12:08:00
Tags: LELKIISMERET
   Feleséget drágámnak szólítják, és nem lelkiismeretemnekkényelmes kereszt

Közzétette Keith Green itt Go for it! · 21/12/2017 13:38:00
Tags: kereszt
   Azt mondják, "Jézus, jöjj a szívembe. Légy a megmentőm. Ámen. Aztán néhány héttel később, amikor a feleség, vagy az új autó, amiért imádkoztak nem érkezik meg az ajtójuk elé, elkezdenek visszanézegetni.  Nem értették meg, hogy a keresztnek két oldala van: A halál oldala, és a feltámadás oldala. Sok ember akarja a feltámadás jogát a kereszten. Ami még rosszabb, ők egy kipárnázott keresztet akarnak kivilágítva. Egy olyan igazán kényelmeset. Nincs ilyen! A kereszt fáj, és ők gondolkodni kezdenek

They say, “Jesus, come into my heart. Be my Savior. Amen.” Then a few weeks later when the wife or the new car they prayed for hasn’t arrived on their doorstep, they start looking back. They didn’t realize the cross had two sides. The death side and the resurrection side. Many people want their resurrection right on the cross. Or worse, they want a padded cross with a pillow and a sun lamp. One that’s real comfortable. No way. The cross hurts so they start thinking, “
KEITH GREENÉRVELÉS

Közzétette Michael L. Brown itt Go for it! · 18/4/2017 21:08:00
Tags: ÉRVELÉS
A keresztyénség, amelyik kerüli az érvelést, az nem az újszövetség keresztyénsége
Az Ő mozgalmához csatlakoznunk!

Közzétette Frank Bartleman itt Go for it! · 11/4/2017 22:14:00
Tags: Mozgalom
  Nem kell a mozgalmakat elhagynunk, hanem egész egyszerűen Istennel kell jár­nunk és mozognunk! Az Ő mozgalmához csatlakoznunk! Az Egyház történetében támadt különböző mozgalmak — bár ré­szét képezik Isten igazi újjáépítésének — csak esetenként haladtak együtt Istennel. Istennek egyetlen nagy mozgalma van, ez pedig soha nem szűnt meg mozogni. Isten mozog időtlen időkön keresztül, ho­gy megváltsa az elbukott, elveszett vilá­got és vigye ezt a Vérrel tisztára mosott nagy gyülekezetét az ő örök célja felé.
Frank BartlemanElőzmények
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz